Bilia expands the number of Toyota facilities in Norway through acquisition of parts of Funnemark AS
April 13, 2021 02:40 ET | Bilia AB
Bilia has today concluded an agreement to acquire Funnemark AS and Funnemark Sandefjord AS in Norway. The companies are authorized Toyota dealers, who conduct sales and service operations for Toyota...
Bilia utökar antalet Toyota-anläggningar i Norge genom förvärv av delar av Funnemark AS
April 13, 2021 02:40 ET | Bilia AB
Bilia har idag träffat avtal om att förvärva Funnemark AS och Funnemark Sandefjord AS i Norge. Bolagen är auktoriserade Toyotaåterförsäljare, som bedriver försäljning samt serviceverksamhet för...
Notice of the Annual General Meeting in Bilia AB
March 24, 2021 06:45 ET | Bilia AB
The shareholders of Bilia AB (publ), org.no. 556112-5690, are hereby given notice of the Annual General Meeting to be held on Tuesday, April 27, 2021. Due to the ongoing pandemic the Board of...
Kallelse till årsstämma i Bilia AB
March 24, 2021 06:45 ET | Bilia AB
Aktieägarna i Bilia AB (publ), org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan...
Bilia’s Annual Report 2020 on the website
March 18, 2021 08:00 ET | Bilia AB
In Bilia, sustainability is an important objective. Bilia’s Annual Report for 2020 is therefore available in digital form on Bilia’s website www.bilia.com. If you wish to receive a printed version...
Bilias årsredovisning 2020 på hemsidan
March 18, 2021 08:00 ET | Bilia AB
Inom Bilia är hållbarhet en viktig målsättning. Bilias årsredovisning för 2020 finns därför tillgänglig i digital form på Bilias hemsida www.bilia.com. Om Du önskar erhålla en tryckt version av...
Bilia advances publication of 2020 Annual Report on the website
March 16, 2021 09:30 ET | Bilia AB
Bilia AB has resolved to advance publication of its 2020 Annual Report. New date for release is 18 March 2020, instead of previously scheduled on 26 March 2020. Gothenburg, March 16, 2021 Bilia AB...
Bilia tidigarelägger publicering av årsredovisning 2020 på hemsidan
March 16, 2021 09:30 ET | Bilia AB
Bilia AB har beslutat att tidigarelägga publicering av årsredovisningen för verksamhetsåret 2020. Nytt datum är den 18 mars 2020, i stället för som tidigare kommunicerats den 26 mars 2020. Göteborg...
Bilia becomes Lynk & Co’s first service partner
March 05, 2021 03:15 ET | Bilia AB
Bilia is the first service and damage workshop to have signed an agreement with Lynk & Co about providing workshop services for their car fleet in Sweden. Per Avander, Managing Director and...
Bilia blir Lynk & Co:s första servicepartner
March 05, 2021 03:15 ET | Bilia AB
Bilia har som första service- och skadeverkstad tecknat ett avtal med Lynk & Co om att tillhandahålla verkstadstjänster för deras bilpark i Sverige. Per Avander, VD och koncernchef,...