Bilia advances publication of 2020 Annual Report on the website
March 16, 2021 09:30 ET | Bilia AB
Bilia AB has resolved to advance publication of its 2020 Annual Report. New date for release is 18 March 2020, instead of previously scheduled on 26 March 2020. Gothenburg, March 16, 2021 Bilia AB...
Bilia tidigarelägger publicering av årsredovisning 2020 på hemsidan
March 16, 2021 09:30 ET | Bilia AB
Bilia AB har beslutat att tidigarelägga publicering av årsredovisningen för verksamhetsåret 2020. Nytt datum är den 18 mars 2020, i stället för som tidigare kommunicerats den 26 mars 2020. Göteborg...
Bilia becomes Lynk & Co’s first service partner
March 05, 2021 03:15 ET | Bilia AB
Bilia is the first service and damage workshop to have signed an agreement with Lynk & Co about providing workshop services for their car fleet in Sweden. Per Avander, Managing Director and...
Bilia blir Lynk & Co:s första servicepartner
March 05, 2021 03:15 ET | Bilia AB
Bilia har som första service- och skadeverkstad tecknat ett avtal med Lynk & Co om att tillhandahålla verkstadstjänster för deras bilpark i Sverige. Per Avander, VD och koncernchef,...
Bilia company Ecris receives the award This year’s innovation for its method to recylce lithium-ion batteries
March 04, 2021 02:50 ET | Bilia AB
Ecris is a company within the Bilia family and a part of Bilia Reuse, which develops methods for vehicle recycling. The company is a world leading player in its niche when it comes to the...
Biliabolaget Ecris får utmärkelsen Årets innovation för sin metod att återvinna litiumjonbatterier
March 04, 2021 02:50 ET | Bilia AB
  Ecris är ett företag inom Bilia-familjen och en del av Bilia Reuse, som utvecklar metoder för bilåtervinning. Företaget är en världsledande aktör inom sin nisch när det gäller renovering av...
Bilia expands the number of brands through acquisitions of Porsche Center Malmö and Porsche Center Helsingborg
February 26, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Bilia has today concluded an agreement to acquire an authorized Porsche dealer who conducts sales and service operations for Porsche cars at two facilities in southern Sweden, Porsche Center Malmö...
Bilia utökar antalet varumärken genom förvärv av Porsche Center Malmö och Porsche Center Helsingborg
February 26, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Bilia har idag träffat avtal om att förvärva en auktoriserad Porscheåterförsäljare som bedriver försäljning samt serviceverksamhet för Porschebilar på två anläggningar i södra Sverige, Porsche...
The proposal by the Nomination Committee for election of the Board of Directors of Bilia AB
February 18, 2021 08:15 ET | Bilia AB
The Nomination Committee of Bilia AB submits the following proposals to be presented at the Annual General Meeting of shareholders to be held on April 27, 2021, regarding number of members of the...
Valberedningens förslag till styrelse i Bilia AB
February 18, 2021 08:15 ET | Bilia AB
Valberedningen för Bilia AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 27 april 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nio...