BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KORRIGERING RÖRANDE AVSTÄMNINGSDAG FÖR ÅRSSTÄMMA
April 14, 2021 13:45 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Korrigeringen avser pressmeddelande med rubriken ”Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma” som offentliggjordes kl. 16.30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktig...
PRESSMEDDELANDE: BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA
April 14, 2021 10:30 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Årsstämman kommer bland annat att behandla beslutspunkter rörande omval av styrelsen...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): CFO lämnar Byggmästaren
April 14, 2021 06:30 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästarens CFO Andreas Lindenhierta har valt att lämna sin befattning för nya utmaningar. Sista anställningsdag är den 31 augusti 2021. ”Jag vill uttrycka mitt varmaste tack till Andreas för...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Ökar ägandet i Team Olivia
April 08, 2021 04:30 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB ökat ägandet i Team Olivia. Byggmästaren har förvärvat aktier motsvarande...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2020
March 31, 2021 01:00 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2020
February 26, 2021 01:00 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. JANUARI-DECEMBER 2020 ─ Justerat substansvärde ökade med...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 tredje kvartalet
November 13, 2020 02:45 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. JANUARI-SEPTEMBER 2020Justerat substansvärde...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 andra kvartalet
August 28, 2020 01:00 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. April-Juni 2020 Justerat substansvärde...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren investerar 25 miljoner kronor i Ge-Te Media AB
June 18, 2020 07:00 ET | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB investerat 25 miljoner kronor, och uppnår därefter en ägarandel om 45 procent av...
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 första kvartalet Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – Mars 2020─ Justerat substansvärde...