Interim report January - September 2016
October 19, 2016 02:00 ET | Byggmax Group AB
In the third quarter, Byggmax increased net sales by +24% July 1 - September 30 • Net sales amounted to SEK 1,767.8 M (1,427.3), up 23.9 percent. Pro forma net sales totaled SEK 1,672.7 M for...
Delårsrapport januari - september 2016
October 19, 2016 02:00 ET | Byggmax Group AB
Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med +24% 1 juli - 30 september • Nettoomsättningen uppgick till 1 767,8 (1 427,3) Mkr, +23,9 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 1 672,7...
Erik Börjesson slutar som IT-chef på Byggmax Group AB
October 13, 2016 12:00 ET | Byggmax Group AB
Erik Börjesson, IT-chef i Byggmax har valt att säga upp sig och kommer att lämna Byggmax den 7 januari. Vi önskar Erik lycka till i sina nya utmaningar. Erik kommer att efterträdas av Christian...
Erik Börjesson leaves his position as IT-manager of Byggmax Group AB
October 13, 2016 12:00 ET | Byggmax Group AB
Erik Börjesson IT-manager has given notice of resignation and will leave Byggmax January 7th. We wish Erik the best of luck in his new challenges. Christian Björnegren former team leader in Eriks...
Inbjudan till telefonkonferens delårsrapport 1 januari – 30 september 2016
October 12, 2016 03:00 ET | Byggmax Group AB
Byggmax delårsrapport för tredje kvartalet 2016 offentliggörs onsdag den 19 oktober, cirka klockan 08.00. En telefonkonferens hålls samma dag på engelska, klockan 10.30. Byggmax VD Magnus Agervald och...
Invitation to conference call Interim report January 1 – September 30, 2016
October 12, 2016 03:00 ET | Byggmax Group AB
Byggmax interim report for the third quarter 2016 will be published on Friday October 19, at approximately 08.00 AM. A teleconference will be held on the same day, in English, at 10.30 AM. Byggmax CEO...
Mattias Ankarberg appointed new CEO of Byggmax Group
September 29, 2016 02:45 ET | Byggmax Group AB
Byggmax recruits its new CEO from the apparel retail industry. Mattias Ankarberg has a professional background from fashion retailer H&M and as an advisor to a number of consumer companies. “As...
Mattias Ankarberg blir ny VD för Byggmax Group AB
September 29, 2016 02:45 ET | Byggmax Group AB
Byggmax hämtar nya VD:n från klädhandeln. Mattias Ankarberg har en bakgrund från modeföretaget H&M och som rådgivare till en rad konsumentbolag. ”När Byggmax nu ska ta nästa stora kliv framåt är...
Valberedning
September 27, 2016 08:00 ET | Byggmax Group AB
Byggmax Group AB:s årsstämma 2016 uppdrog åt styrelsens ordförande att årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största...
Nomination Committee
September 27, 2016 08:00 ET | Byggmax Group AB
The 2016 Annual General Meeting of the Byggmax Group AB tasked the Chairman of the Board of Directors to, annually and not later than the end of the third quarter every year, convene the three largest...