Coop Pank AS taotlus
Coop Pank AS taotlus pandikirjade väljastamiseks täiendava tegevusloa saamiseks
May 13, 2024 02:30 ET | Coop Pank AS
Täna, 13. mail 2024 esitas Coop Pank AS Finantsinspektsioonile avalduse pandikirjade emiteerimist võimaldava täiendava tegevusloa saamiseks. Täiendava tegevusloa saamine sõltub regulaatori...
Coop Pank AS applica
Coop Pank AS application for obtaining an additional license for issuing covered bonds
May 13, 2024 02:30 ET | Coop Pank AS
Today, May 13th, 2024, Coop Pank AS submitted an application to the Financial Supervision Authority for an additional activity license enabling the issuance of covered bonds. Obtaining an additional...
Coop Pank AS 2024. a
Coop Pank AS 2024. aasta aprilli tulemused
May 13, 2024 01:00 ET | Coop Pank AS
Coop Panga 2024. aasta aprillikuu majandustulemused: Panga klientide arv kasvas aprillis 2400 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1500 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv...
Coop Pank AS results
Coop Pank AS results for April 2024
May 13, 2024 01:00 ET | Coop Pank AS
Coop Pank’s financial results in April 2024: In April, number of the bank's clients increased by 2,400 and number of active clients increased by 1,500. By the end of the month number of clients...
Reitinguagentuur Moo
Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Coop Panga reitinguhinnangu senisel tasemel. Pangahoiuste reiting jäi senisele tasemele Baa2 stabiilse väljavaatega.
May 03, 2024 01:15 ET | Coop Pank AS
Moody’s Ratings uuendas Coop Pank AS-ile antud reitinguhinnangut. Panga reiting jäi senisele investeerimisjärgu tasemel koos stabiilse väljavaatega. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kinnitab...
The rating agency Mo
The rating agency Moody’s affirmed Coop Pank’s Credit rating. Bank deposit rating remained on the level of Baa2 with stable outlook.
May 03, 2024 01:15 ET | Coop Pank AS
Moody's Ratings affirmed the credit rating of Coop Pank AS. Investment grade credit rating with a stable outlook was affirmed at the same level as year ago. According to Paavo Truu, CFO of Coop Pank,...
Aktsiakapitali suure
Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused
May 02, 2024 04:00 ET | Coop Pank AS
Coop Pank AS (edaspidi: Pank) nõukogu otsustas suurendada Panga aktsiakapitali 507 683,98 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsus võeti vastu Panga...
Increase of the shar
Increase of the share capital in connection with the option programme and subscription results
May 02, 2024 04:00 ET | Coop Pank AS
The supervisory board of Coop Pank AS (hereinafter the Bank) decided on 17 April 2024 to increase the share capital of the Bank by 507 683,98 euros by way of issuing new ordinary shares. The...
Coop Pank AS-i divid
Coop Pank AS-i dividendimakse ex-päev
April 29, 2024 01:00 ET | Coop Pank AS
Coop Pank AS maksab 2023. aasta eest dividendi netosummas 8,70 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga....
Dividend Payments Ex
Dividend Payments Ex-date of Coop Pank AS
April 29, 2024 01:00 ET | Coop Pank AS
For the year of 2023 Coop Pank AS will pay dividend in the net amount of 8,70 eurocents per share. The list of shareholders entitled to receive dividend will be established as at 03.05.2024 COB in the...