logo.jpg
MELDEPLIKTIG HANDEL
March 23, 2000 04:25 ET | DNO ASA
DNO ASA har idag ervervet en amerikansk kjøpsopsjon på 800.000 aksjer i Petrolia Drilling ASA. Forfallsdato på opsjonen er 21. juni 2000. Strike er NOK 8,-, og opsjonspremie 3,30. Samtidig selger...
logo.jpg
DNO KJØPER 10% AV OLJEFELTET GLITNE
March 15, 2000 07:23 ET | DNO ASA
Det Norske Oljeselskap AS, et heleid datterselskap av DNO ASA, har idag inngått avtale med Statoil om kjøp av 10 % andel i oljefeltet Glitne som er under fradeling fra den opprinnelige lisens PL 048....
logo.jpg
Mulig utfarming / salg av inntil 50 % av Heather området
February 29, 2000 06:14 ET | DNO ASA
DNO er operatør og har rettigheter til 100 % av nåværende oljeproduksjon samt gjenværende reserver i Blokk 2/4 og 2/5 på Britisk sokkel. Dette omfatter Heather feltet samt omliggende satellitter,...
logo.jpg
Resultat 4. kvartal 1999
February 21, 2000 04:32 ET | DNO ASA
STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av oljeproduksjonen, høyere oljepris samt...
logo.jpg
TILBAKE PÅ NORSK SOKKEL
February 16, 2000 08:05 ET | DNO ASA
Det Norske Oljeselskap AS, et heleid datterselskap av DNO ASA, har idag inngått avtale med Amerada Hess Norge A/S (AHN) om kjøp av andeler i to produserende felt, samt mulighet til å delta i...
logo.jpg
Organisasjonsendring i DNO ASA
January 31, 2000 04:19 ET | DNO ASA
DNO konsernet går nå inn i en periode med økende aktivitet, med blant annet boring av nye brønner for å øke oljeproduksjonen fra Heather feltet i UK, utbygging av Tasour feltet i Yemen samt...
logo.jpg
Pursues UK strategy
January 25, 2000 09:34 ET | DNO ASA
DNO Heather Limited announced in November 1999 that it had acquired the 100 percent beneficial interest in the Greater Heather Area Blocks 2/4 and 2/5 in the Northern North Sea with the intention of...
logo.jpg
DNO foretar nye investeringer i oljeservice
January 21, 2000 11:01 ET | DNO ASA
DNO har i tillegg til oljeproduksjon også aktivitet innen offshore og oljeservice. Da det er forventet en økning i oljeselskapenes investeringer i de nærmeste årene, forventes det at dette vil skape...
logo.jpg
Prissikring av oljeproduksjon
January 14, 2000 04:25 ET | DNO ASA
Daglig oljeproduksjon til DNO ASA er idag ca. 5.000 fat pr. dag, og oljeprisen som oppnås er basert på såkalt "Monthly Average Dated Brent". Selskapet har nå prissikret en oljeproduksjon på 3.000...