Enefit Greeni tootmi
Enefit Greeni tootmisandmed – september ja III kvartal 2023
October 12, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green tootis septembris 94,7 GWh elektrienergiat ehk 67,9% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 54,6% kasv tuuleenergia toodangu mahus 72,5 GWh...
Enefit Green product
Enefit Green production data – September and Q3 2023
October 12, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green produced 94.7 GWh of electricity in September, which is 67.9% more than in the same period last year. September’s production result was most affected by the 54.6% increase in wind...
Kahtlustus seoses pa
Kahtlustus seoses pakkujapoolse väärkäitumisega Kelme 2 ja Kelme 3 hankemenetluses
October 09, 2023 06:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green AS-i siseauditi osakonna poolt Leedu tütarettevõttes Enefit Green UAB läbi viidud sisejuurdluse tulemusena esitati avaldus  Leedu Vabariigi Eriuurimisteenistuse Keskuurimisosakonnale...
Alleged misconduct b
Alleged misconduct by a bidder in Kelme 2 and Kelme 3 procurement process
October 09, 2023 06:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Subsequent to an internal investigation conducted by internal audit department of Enefit Green AS at its Lithuanian daughter company, Enefit Green UAB, an application was submitted to the Central...
Kahtlustus Iru elekt
Kahtlustus Iru elektrijaama kahe töötaja suhtes
September 26, 2023 08:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Täna pidas Politsei- ja Piirivalveameti majanduskuritegude büroo kinni kaks Enefit Greenile kuuluva Iru elektrijaama pikaajalist töötajat, kellele esitati kahtlustus riigihangete teostamise korra...
Suspicion regarding
Suspicion regarding two employees of the Iru power plant
September 26, 2023 08:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Today, the Economic Crimes Bureau of the Estonian Police and Border Guard Board detained two long-term employees of the Iru power plant owned by Enefit Green on suspicion of violating the procedure...
Enefit Green sõlmis
Enefit Green sõlmis 180 miljoni euro suuruse laenulepingu Euroopa Investeerimispangaga
September 14, 2023 02:30 ET | ENEFIT GREEN AS
14. septembril 2023 allkirjastas Enefit Green 180 miljoni euro suuruse laenulepingu Euroopa Investeerimispangaga (EIB) oma käimasoleva investeerimisprogrammi rahastamiseks. Sõlmitud lepingu tähtaeg on...
Enefit Green signed
Enefit Green signed a €180 million loan agreement with European Investment Bank
September 14, 2023 02:30 ET | ENEFIT GREEN AS
On 14 September 2023, Enefit Green signed a €180 million loan agreement with European Investment Bank (EIB) to finance its ongoing investment programme. The term of the concluded contract is 12 years....
Enefit Greeni tootmi
Enefit Greeni tootmisandmed – august 2023
September 12, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green tootis augustis 82,6 GWh elektrienergiat ehk 28,8% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid peamiselt uued ehituses olevate ning käesoleval aastal...
Enefit Green product
Enefit Green production data – August 2023
September 12, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green produced 82.6 GWh of electricity in August, which is 28.8% more than in the same period last year. The production result was mainly driven by the production from new wind and solar farms...