Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivningar
May 07, 2021 09:35 ET | Effnetplattformen AB (publ)
Stockholm, 7 maj 2021 -- Tessin Nordic Holding AB (publ), med nuvarande firma Effnetplattformen AB (publ), och Effnetplattformen Holding AB (publ) erhöll den 5 maj 2021 ett villkorat godkännande...
Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market
May 05, 2021 05:30 ET | Effnetplattformen AB (publ)
Stockholm, 5 maj 2021 -- Tessin Nordic Holding AB (publ) med nuvarande firma Effnetplattformen AB (publ), och Effnetplattformen Holding AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande...
Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 38,5 MSEK
April 22, 2021 07:24 ET | Effnetplattformen AB (publ)
Stockholm, 22 april 2021 -- Tessin Nordic AB (”Tessin”) som, i enlighet med tidigare kommunikation, planerar att ta över Effnetplattformens notering på Nasdaq First North Growth Market har...
Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformen publicerar årsredovisning för 2020
April 21, 2021 09:25 ET | Effnetplattformen AB (publ)
Stockholm, 21 april 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) (”Effnetplattformen”) har idag publicerat årsredovisning för 2020 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på ...
Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen AB
April 20, 2021 11:07 ET | Effnetplattformen AB (publ)
Stockholm, 20 april 2021 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ), org.nr. 559085-5721, (”Effnetplattformen”) kallas till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. Med anledning av den rådande...
Effnetplattformen AB (publ): Uppdatering avseende årsstämma och transaktionen med Tessin Nordic
April 20, 2021 02:30 ET | Effnetplattformen AB (publ)
Stockholm, 20 april 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) Förvärv av Tessin Nordic och utdelning av Effnetplattformen Holding Effnetplattformen AB (”Effnetplattformen”) offentliggjorde den 16 mars...
Effnetplattformen_logo_pr.png
Effnet licenses its ASN.1 5G Toolset and 5G gNB CU-UP software components
April 12, 2021 06:07 ET | Effnetplattformen AB (publ)
Luleå, 2021-04-12 -- Effnet, a subsidiary of Effnetplattformen AB and a leading provider of 5G protocol stack software for terminals and containerized 5G RAN software as well as Header Compression...
Effnetplattformen har – villkorat av Nasdaq Stockholms godkännande - ingått avtal om förvärv av Tessin Nordic med samtidig utdelning av Effnetplattformens nuvarande verksamhet till aktieägarna
March 16, 2021 02:52 ET | Effnetplattformen AB (publ)
  Stockholm, 16 mars 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) Sammanfattning av Transaktionen Effnetplattformen AB (publ) (”Effnetplattformen”) har idag ingått avtal med majoritetsägare,...
Effnetplattformen_logo_pr.png
Effnet joins the SmartRAN Open Network Interoperability Centre (SONIC)
February 25, 2021 04:35 ET | Effnetplattformen AB (publ)
    Luleå, 2021-02-25 -- Effnet, a leading provider of containerized 5G RAN software and 5G protocol stack for terminals as well as Header Compression software, today announces that it has...
Effnetplattformen AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2020
February 12, 2021 02:30 ET | Effnetplattformen AB (publ)
    Luleå, 12 februari 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2020 Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 7 167 (9 569) eller SEK...