Elanders AB: Report from the Annual General Meeting 2022
April 21, 2022 06:45 ET | Elanders AB
The Annual General Meeting, led by Chairman of the Board Carl Bennet, decided to: adopt the annual accounts for 2021discharge the members of the Board and the Chief Executive Officer from...
Elanders AB: Rapport från årsstämman 2022
April 21, 2022 06:45 ET | Elanders AB
Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2021,bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för...
Elanders AB: Quarterly Report January – March 2022
April 21, 2022 01:30 ET | Elanders AB
First quarter 2022 Net sales increased to MSEK 3,371 (2,734), which corresponded to organic growth of two percent, excluding acquisitions and using unchanged exchange rates. Strong organic growth...
Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2022
April 21, 2022 01:30 ET | Elanders AB
Första kvartalet 2022 Omsättningen ökade till 3 371 (2 734) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet...
Elanders announces date of Quarterly Report January-March 2022 and Conference Call
April 07, 2022 03:00 ET | Elanders AB
Elanders will issue its Quarterly Report for the first quarter 2022 on Thursday April 21 at 07:30 CET, followed by a conference call at 08:30 CET, hosted by President and CEO Magnus Nilsson and CFO...
Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2022 och telefonkonferens
April 07, 2022 03:00 ET | Elanders AB
Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022 torsdagen den 21 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 08:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt...
Notice to attend Elanders’ Annual General Meeting 2022
March 18, 2022 05:00 ET | Elanders AB
Shareholders in Elanders AB (publ) are invited to attend the Annual General Meeting to be held on Thursday April 21, 2022 at 11.00 a.m. at Södra Porten Conference, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. ...
Kallelse till Elanders årsstämma 2022
March 18, 2022 05:00 ET | Elanders AB
Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 21 april 2022, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTARätt att delta i stämman...
Elanders publishes the 2021 Annual Report
March 18, 2022 02:30 ET | Elanders AB
Today, Friday March 18, 2022, Elanders is publishing its Annual Report for 2021 on the company website www.elanders.com. The Annual Report is distributed by mail to those shareholders who have...
Elanders publicerar årsredovisningen för 2021
March 18, 2022 02:30 ET | Elanders AB
Idag, fredagen den 18 mars 2022, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som...