Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ)
April 25, 2022 09:30 ET | Ellen AB
Ellen Aktiebolag (publ), org.nr 556419-2663, kallar till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras...
Ellen Aktiebolag (publ) publicerar årsredovisning för 2021
April 25, 2022 09:30 ET | Ellen AB
Ellens årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.ellen.se/arsredovisning/ För ytterligare information: Charlotta Nilsson, vd på Ellen ABTelefon 08-412 10 00,...
Ellen AB utökar distributionen av sin produktportfölj i samband med lanseringen av sin nya identitet i maj
March 18, 2022 05:55 ET | Ellen AB
I maj lanseras Ellens nya varumärkesidentitet och produktdesign tillsammans med en uppgraderad produktportfölj. I och med implementeringen utökar Ellen sin distribution och tillgänglighet markant på...
Ellen AB - Bokslutskommuniké 2021
February 25, 2022 02:00 ET | Ellen AB
ANDRA HALVÅRET JULI-DECEMBER 2021 Nettoomsättningen uppgick till 8 687 (7 241) KSEKBruttomarginalen uppgick till 50 (46) procentRörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -3 512 (-4 762) KSEKResultat...
Ellen AB stärker sin produktportfölj och lanserar två intimvårdsprodukter med prebiotika
February 24, 2022 04:00 ET | Ellen AB
Ett av Ellens fokusområden är att utveckla produktportföljen med nya relevanta intimvårdsprodukter för marknaden. I maj 2022 uppgraderar Ellen två av sina populära veganska produkter. Det är Ellens...
Ellen AB lanserar en ny affärsstrategi och varumärkesidentitet i maj 2022
February 22, 2022 05:50 ET | Ellen AB
I maj 2021 inleddes ett samarbete med Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer. Tillsammans med Silver har Ellen genomfört ett affärsstrategiskt arbete som resulterat...
Marknadsuppdatering : Ellen AB levererar en förbättrad bruttomarginal och ett förbättrat resultat trots en något lägre försäljning för perioden januari till september 2021
October 26, 2021 06:30 ET | Ellen AB
Ellen AB redovisar en förbättrad bruttomarginal på 48 (45) procent samt en förbättrad EBITA på -4 442 (-5 349) KSEK vilket är ett förbättrat resultat om +17 procent och 907 KSEK jämfört mot...
Ellen signerar ett utökat distributörsavtal för att lansera Ellens produktportfölj i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Polen
September 06, 2021 10:30 ET | Ellen AB
Ellen intensifierar sitt samarbete med distributören Bio-Tech Distribution, den europeiska grenen av BTD Global Distribution, och signerar ett avtal för att lansera Ellens produktportfölj i...
Ellen AB publicerar Halvårsrapport januari - juni 2021
August 27, 2021 02:00 ET | Ellen AB
Halvårsrapport januari – juni 2021 PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 113 (11 382) KSEK. Summa intäkter uppgick till 10 150 (11 506) KSEKRörelseresultat...
Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ)
May 11, 2021 12:15 ET | Ellen AB
Vid Ellen Aktiebolags årsstämma i Stockholm den 11 maj 2021 fastställde stämman, i enlighet med föreslagna beslut, följande: Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för år 2020,...