Interim Report July – September2016
October 26, 2016 01:20 ET | Enea AB
High growth continues in software sales outside Enea’s Key Accounts Enea’s revenue, operating profit and operating margin improved on the corresponding period of the previous year. Earnings per share...
Delårsrapport juli - september 2016
October 26, 2016 01:20 ET | Enea AB
Fortsatt stark tillväxt för programvaruverksamheten utanför Eneas nyckelkunder Eneas omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades jämfört med samma period föregående år. Resultat per...
Valberedning inför Enea ABs årsstämma 2017
October 25, 2016 04:30 ET | Enea AB
I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Enea AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2017. Valberedningen utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB Nor), Annika Andersson...
Nomination committee established for Enea’s Annual General Meeting 2017
October 25, 2016 04:30 ET | Enea AB
The Chairman of the Board of Enea has in consultation with the largest shareholders established a nomination committee. The nomination committee for the annual general meeting 2017 includes Per...
Enea acquires Network Intelligence software specialist Qosmos
October 24, 2016 01:20 ET | Enea AB
Strengthening the capabilities to address next generation virtualized networks STOCKHOLM, Sweden, October 24, 2016. Enea has signed an agreement to acquire Qosmos, a privately held company with...
Enea förvärvar mjukvaruföretaget Qosmos, en specialist inom Network Intelligence
October 24, 2016 01:20 ET | Enea AB
Förstärker förmågan att hantera nästa generations virtualiserade nätverk Enea har tecknat avtal om att förvärva Qosmos, ett onoterat företag med ledande positioner inom IP-trafikklassificering och...
Enea® OSE väljs för att användas i LTE-basstationer i Asien
September 27, 2016 02:00 ET | Enea AB
Enea meddelade idag att de förlängt sitt avtal med ett globalt informations- och kommunikationsteknikföretag baserat i Asien. Avtalet, värt 6,6 MSEK, gäller licenser för 64-bitarsoperativsystemet...
Enea® OSE selected for LTE base stations in Asia
September 27, 2016 02:00 ET | Enea AB
STOCKHOLM, Sweden, September 27, 2016 – Enea® (NASDAQ OMX Nordic:ENEA) has extended a license agreement with a global information and communication technology company in Asia. The agreement, worth 776...
Delårsrapport april - juni 2016
July 20, 2016 01:20 ET | Enea AB
Starkt kvartal för programvaruförsäljningen utanför Eneas nyckelkunder Under det andra kvartalet 2016 förbättrades omsättningen, rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Enea visade en fortsatt...
Interim Report April – June 2016
July 20, 2016 01:20 ET | Enea AB
A strong quarter for software sales outside Enea’s Key Accounts Enea improved revenue, operating profit and operating margin in the second quarter 2016. Enea reported a stable operating margin of...