Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB (publ)
October 31, 2016 13:00 ET | Eniro AB
Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under oktober månad ökat med 512 820 aktier och röster genom konvertering av konvertibler till stamaktier. Per den 31 oktober 2016 uppgår det totala...
Change in number of shares and voting rights in Eniro
October 31, 2016 13:00 ET | Eniro AB
The total number of shares and voting rights in Eniro has during the month of October increased by 512,820 shares and voting rights through conversion of convertible bonds into common shares. As of...
Delårsrapport januari-september 2016
October 28, 2016 02:00 ET | Eniro AB
Eniro tredje kvartalet: juli – september 2016 · Totala rörelseintäkter uppgick till 488 MSEK (593), en minskning med 18%. · Intäkterna för Desktop/Mobilt sök uppgick till 320 MSEK (364), en...
Interim report January-September 2016
October 28, 2016 02:00 ET | Eniro AB
Eniro third quarter: July-September 2016 · Total operating revenue amounted to SEK 488 M (593), a decrease of 18%. · Revenue from Desktop/Mobile search amounted to SEK 320 M (364), a decrease of...
Invitation to presentation of Eniro’s interim report January – September 2016
October 26, 2016 02:00 ET | Eniro AB
Eniro’s interim report for the third quarter 2016 will be published October 28 at 08:00 CET. A web-cast telephone conference will be held at Friday 28 October, 10:00 CET. CEO and President Örjan Frid...
Inbjudan till presentation av Eniros delårsrapport januari-september 2016
October 26, 2016 02:00 ET | Eniro AB
Eniros delårsrapport för tredje kvartalet 2016 publicerades 28 oktober klockan 08:00. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas fredagen 28 oktober klockan 10:00. VD och koncernchef Örjan Frid...
Eniro stärker positionen inom onlinerecensioner i samarbete med Yelp
September 23, 2016 02:00 ET | Eniro AB
Eniro och globala stadsguiden Yelp har inlett ett samarbete kring omdömen över restauranger. Därmed kan besökare på Eniro.se i Sverige, Krak.dk i Danmark och Gulesider.no i Norge, utöver Eniros drygt...
Eniro changes its Group Management Team; Board of Directors to evaluate ownership of some parts of the Group
September 21, 2016 02:00 ET | Eniro AB
The Eniro Group has changed the composition of its Group Management Team to strengthen sales efforts and increase focus on the company’s customer offering. In addition, the Board of Directors are...
Ändringar i Eniros ledningsgrupp, samt, styrelsen utvärderar ägandet av vissa delar av koncernen
September 21, 2016 02:00 ET | Eniro AB
Ledningsgruppens sammansättning i Eniro ändras för att stärka försäljningsåtgärderna och öka fokus på bolagets kunderbjudande. Dessutom adresserar styrelsen bolagets kapitalstruktur och utvärderar det...
Eniro Q2 2016: EBITDA continues to improve
August 13, 2016 04:00 ET | Eniro AB
Eniro’s new Board has during the last couple of months worked on an analysis of the company’s businesses and capital structure. The work that was seen as necessary to complete prior to the publication...