OUTCOME OF EPISURF MEDICAL’S RIGHTS ISSUE
March 16, 2017 02:30 ET | Episurf Medical AB
This information was published, 2017-03-16 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   The subscription period for Episurf Medical’s new issue of A and B shares with preferential right for the company’s...
UTFALL I EPISURF MEDICALS FÖRETRÄDESEMISSION
March 16, 2017 02:30 ET | Episurf Medical AB
Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-03-16 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Teckningsperioden för Episurfs Medicals nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för...
Episurf Medical AB to present at Aktiedagen, held in Stockholm on March 6
March 02, 2017 05:30 ET | Episurf Medical AB
This information was published, 2017-03-02 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   For full program and registration, see link. (http://www.aktiespararna.se/aktiedagen_stockholm) The presentation...
Episurf Medical AB presenterar vid Aktiedagen den 6 mars i Stockholm
March 02, 2017 05:30 ET | Episurf Medical AB
Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-03-02 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   För fullständigt program och anmälan se länk....
Episurf Medical AB (publ) publishes prospectus; Episurf’s former CEO’s incentive programmes terminated
February 23, 2017 10:00 ET | Episurf Medical AB
This information was published, 2017-02-23 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   The prospectus regarding the rights issue in Episurf Medical AB (publ) (“Episurf” or the “Company”) has been...
Episurf Medical offentliggör prospekt; Episurfs tidigare VD:s incitamentsprogram avvecklade
February 23, 2017 10:00 ET | Episurf Medical AB
Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-23 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Prospektet avseende Episurf Medical AB:s (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) företrädesemission har...
SUMMARY FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL AB (PUBL)
February 20, 2017 12:15 ET | Episurf Medical AB
This information was published, 2017-02-20 18:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Issue of shares with preferential rights for shareholders The board resolution approved by the extraordinary...
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)
February 20, 2017 12:15 ET | Episurf Medical AB
Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-20 18:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna Det av bolagsstämman godkända...
Year-end Report 2016
February 20, 2017 02:30 ET | Episurf Medical AB
This information was published, 2017-02-20 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Fourth quarter 2016 compared to 2015, Group » Group net sales increased by 168% to SEK 1,007,759 (375,368). »...
Bokslutskommuniké 2016
February 20, 2017 02:30 ET | Episurf Medical AB
Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-20 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Fjärde kvartalet 2016 jämfört med 2015, koncernen »    Koncernens nettoomsättning...