Statoil chairman to step down
November 29, 2001 03:12 ET | Equinor ASA
(OSE: STL, NYSE:STO) "The demanding challenges facing Statoil during this period have been resolved," Mr Lund comments. "The group is now a well-functioning listed company, and very well equipped to...
Styreleder Ole Lund ber om avløsning i Statoil
November 29, 2001 03:08 ET | Equinor ASA
(OSE: STL, NYSE:STO) "De krevende utfordringene Statoil har stått overfor i denne tiden er nå løst. Statoil er nå et godt fungerende børsnotert selskap som er meget godt rustet til å møte...
New pay package for Statoil CEO
November 29, 2001 03:06 ET | Equinor ASA
(OSE:STL, NYSE:STO) These changes involve both a pay adjustment and the establishment of an annual bonus plan. The board has set Mr Fjell's basic annual salary at NOK 3.5 million with effect from 17...
Nye lønnsbetingelser for Statoils konsernsjef
November 29, 2001 03:04 ET | Equinor ASA
(OSE:STL, NYSE:STO) Endringen innebærer både en lønnsregulering og etablering av en årlig bonusordning. Styret har fastsatt Olav Fjells grunnlønn til 3,5 millioner norske kroner med virkning fra 17....
Statoil is going for large fields
November 28, 2001 07:40 ET | Equinor ASA
The new unit will be responsible for accessing and proving new high potential acreage worldwide based on the best possible utilisation of the group's exploration resources. ''Statoil has a very...
Statoil går for store felt
November 28, 2001 07:34 ET | Equinor ASA
Enheten, som vil omfatte om lag 100 geologer og geofysikere, skal ha ansvar for å skaffe nytt areal verden over. Den vil også kunne sikre at Statoil-konsernets samlede letekompetanse blir utnyttet...
Statoil shares for employees outside Norway
November 12, 2001 03:35 ET | Equinor ASA
The offer, which is in line with the one that was available to employees in Norway earlier this year, will last from 12-23 November and includes a cash discount per share. "I'm pleased that we are...
Statoil-aksjer til ansatte utenfor Norge
November 12, 2001 03:33 ET | Equinor ASA
Tilbudsperioden varer fra 12. til 23. november. Tilbudet er på linje med det som ble gitt til ansatte i Norge tidligere i år, inkludert en kontantrabatt per aksje. "Jeg er glad for at vi nå, som...
Statoil third quarter: A satisfactory result in a weaker market
October 29, 2001 02:40 ET | Equinor ASA
Net income for the first nine months totalled NOK 14.6 billion (USD 1.6 billion) or NOK 7.15 (USD 0.80) per share, an increase of 28 per cent from the same period of 2000. Adjusted for special items,...
Statoil tredje kvartal: Tilfredsstillende resultat i svekket marked
October 29, 2001 02:34 ET | Equinor ASA
Resultatet etter skatt for årets første ni måneder var på 14,6 milliarder kroner, tilsvarende et resultat per aksje på 7,15 kroner. Det er 28 prosent høyere enn samme periode i fjor. Justert for...