Changes in board and management of Evolution Gaming Group AB (publ)
October 25, 2016 02:00 ET | Evolution Gaming Group AB
Evolution Gaming Group AB (publ) conducts changes to its board and management in order to best meet the strong growth for the group and secure continued successful development. Current Chairman of the...
Förändringar i styrelse och ledning i Evolution Gaming Group AB (publ)
October 25, 2016 02:00 ET | Evolution Gaming Group AB
Evolution Gaming Group AB (publ) genomför förändringar i styrelse och ledning för att på bästa sätt möta koncernens starka tillväxt och säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling. Nuvarande...
Evolution Gaming: Delårsrapport januari-september 2016
October 25, 2016 02:00 ET | Evolution Gaming Group AB
Tredje kvartalet 2016 (3 kv 2015) · Intäkterna ökade med 47% till 29,2 MEUR (19,8) · Periodens resultat uppgick till 7,4 MEUR (5,8) · Vinst per aktie uppgick till 0,21 EUR (0,16) · EBITDA...
Evolution Gaming: Interim report January-September 2016
October 25, 2016 02:00 ET | Evolution Gaming Group AB
Third quarter of 2016 (Q3 2015) · Revenues increased by 47% to EUR 29.2 million (19.8) · Profit for the period amounted to EUR 7.4 million (5.8) · Earnings per share amounted to EUR 0.21...
Nomination Committee appointed ahead of Evolution’s 2017 AGM
October 21, 2016 02:30 ET | Evolution Gaming Group AB
The members of the Nomination Committee in preparation for Evolution’s 2017 Annual General Meeting have been appointed. In accordance with the resolution of the Annual General Meeting, the...
Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)
October 21, 2016 02:30 ET | Evolution Gaming Group AB
Valberedningens ledamöter inför Evolutions årsstämma 2017 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti största aktieägarna i bolaget...
Evolution tecknar live casino-avtal med Cherry
October 14, 2016 02:45 ET | Evolution Gaming Group AB
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med Cherry, den ledande leverantören av onlineslots på den skandinaviska marknaden. Cherry iGaming, som vunnit Online...
Evolution signs Live Casino deal with Cherry
October 14, 2016 02:45 ET | Evolution Gaming Group AB
Evolution Gaming, leading provider of Live Casino solutions, has announced that it has signed an agreement with Cherry, the leading online slots provider in the Scandinavian market. Cherry iGaming,...
Olympic Entertainment Group väljer Evolutions live casino
September 13, 2016 02:30 ET | Evolution Gaming Group AB
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett avtal med Olympic Entertainment Group (OEG). Genom avtalet kommer Evolutions kärnerbjudande av live casino-spel för dator,...
Olympic Entertainment Group selects Evolution Live Casino
September 13, 2016 02:30 ET | Evolution Gaming Group AB
Evolution Gaming, leading provider of Live Casino solutions, has announced that it has signed an agreement with Olympic Entertainment Group (OEG). The agreement will see Evolution’s core Live Casino...