Insider handel
February 23, 2021 09:10 ET | FastPassCorp A/S
FastPassCorp A/S – Insider handel Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesmedlem Nicolai Platzer har købt 2575 aktier a 40,6 DKK pr aktie. Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S,...
2020 Positivt primært resultat på trods af COVID
February 23, 2021 02:18 ET | FastPassCorp A/S
FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2020 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste...
Indkaldelse til generalforsamling
February 23, 2021 02:12 ET | FastPassCorp A/S
Selskabet indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 19. april kl 16:00 hos selskabet; Gladsaxevej 376, 2860 Søborg. Der planlægges med en delvis elektronisk afholdelse. Selskabet har...
Ændring af forventning for 2020
December 15, 2020 02:46 ET | FastPassCorp A/S
Den verserende Corona pandemi har også påvirket FastPassCorp i negativ retning. Det har stort set vist sig umuligt at etablere salgs møder med kunder og potentielle kunder. Dette har betydet en...
Halvårsresultat – første IVC installation.
August 25, 2020 01:58 ET | FastPassCorp A/S
Resumé Delårsrapport for 1. halvår 2020 Vi har i første halvår frigivet Identity Verification Client og har modtaget mange positive tilkendegivelser vedrørende produktets kvaliteter og værdi som...
Referat fra ordinær generalforsamling FN8/2020
April 27, 2020 12:02 ET | FastPassCorp A/S
Referat fra FastPassCorp A/S’ ordinære generalforsamling 2020 Mandag den 27.april 2020 kl. 16:00 Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde Finn Jensen var opstillet af...
Nyt FastPass produkt annonceres FN7/2020
April 15, 2020 02:00 ET | FastPassCorp A/S
FastpassCorp annoncerer i dag et nyt produkt med navnet - FastPass Identity Verification Client - forkortet IVC, der efter en række tests, nu er salgsklar. IVC (Identity Verification Client) er en...
FastPassCorp A/S indkalder til ordinær generalforsamling
April 02, 2020 02:00 ET | FastPassCorp A/S
FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling Mandag den 27. april 2020 kl 16:00 Hos FastPassCorp A/S, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg, samt som WEB-cast Til aktionærerne, FastPassCorp A/S...
FN5/2020 Aflysning af generalforsamling
March 19, 2020 06:34 ET | FastPassCorp A/S
Selskabet beklager hermed at meddele at generalforsamlingen den 23. marts aflyses. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling snarest. Vi vil anmode vore aktionærer om at reservere den 27....
FastPassCorp A/S – Insider handel
March 17, 2020 07:03 ET | FastPassCorp A/S
Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesmedlem Nicolai Platzer har købt 600 aktier a 30 DKK pr aktie. Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81...