glpg_logotype_color_positive_rgb.png
Galapagos reports H1 financial results with refocused pipeline and operational progress
August 05, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
First half-year 2021 financial results: Group revenues and other income of €277.2 millionOperating loss of €97.6 millionNet loss of €55.0 millionCash and current financial investments of €5.0 billion...
Galapagos rapporteert financiële resultaten eerste halfjaar met geheroriënteerde pijplijn en operationele voortgang
August 05, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
Financiële resultaten in het eerste halfjaar van 2021: Groepsomzet en overige opbrengsten van €277,2 miljoenOperationeel verlies van €97,6 miljoenNettoverlies van €55,0 miljoenGeldmiddelen en...
logo1
Galapagos reports positive topline results with selective TYK2 inhibitor GLPG3667 in Phase 1b psoriasis study
July 14, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
Generally safe and well toleratedPositive efficacy signal in psoriasis patients at Week 440% of patients showed improvement of at least 50% in PASI response (PASI 50) with high dose of GLPG3667 at...
logo1
Galapagos meldt positieve resultaten met selectieve TYK2-remmer GLPG3667 in fase 1b-studie in psoriasis
July 14, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
Algemeen veilig en goed verdragenPositief werkzaamheidssignaal bij psoriasispatiënten na vier weken40% van de patiënten met de hoge dosis GLPG3667 laat een verbetering zien van ten minste 50% in...
logo1
Galapagos demonstrates early clinical activity with SIK2/3 inhibition in inflammation
July 14, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
Biologic effect of salt inducible kinase (SIK) mechanism in first patient studies supports further progression of Toledo portfolioSIK2/3 inhibitor GLPG3970 generally safe and well-toleratedStudy in...
logo1
Galapagos toont vroege klinische activiteit aan met SIK2/3-remmer bij ontstekingsziekten
July 14, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
Biologisch effect van salt-inducible kinase (SIK)-mechanisme in eerste patiëntenstudies ondersteunt voortzetting van Toledo-portfolioSIK 2/3-remmer GLPG3970 algemeen veilig en goed verdragenStudie bij...
logo1
Galapagos announces new data supporting rapid symptom improvement and sustained steroid-free remission with filgotinib in patients with Ulcerative Colitis
July 10, 2021 05:10 ET | Galapagos NV
New post-hoc analyses of data from SELECTION Phase 3 program presented at European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) virtual congress Mechelen, Belgium; 10 July 2021, 11.10 CET; Galapagos NV...
logo1
Galapagos maakt nieuwe data bekend die een snelle symptoomverbetering en aanhoudende steroïdvrije remissie met filgotinib bij patiënten met colitis ulcerosa ondersteunen
July 10, 2021 05:10 ET | Galapagos NV
Nieuwe post-hoc analyse van data uit SELECTION fase 3-studie gepresenteerd tijdens het virtuele congres van de European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) Mechelen, België; 10 Juli 2021,...
logo1
Galapagos announces departure of CSO Piet Wigerinck later this year
June 22, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
Mechelen, Belgium; 22 June 2021, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces the departure of Dr. Piet Wigerinck later this year. Dr. Piet Wigerinck joined...
logo1
Galapagos kondigt vertrek van Chief Scientific Officer Piet Wigerinck aan later dit jaar
June 22, 2021 16:01 ET | Galapagos NV
Mechelen, België; 22 juni 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt het vertrek aan van Dr. Piet Wigerinck later dit jaar. Dr. Wigerinck begon...