Invitation to Gofore’s Capital Markets Day 2023
December 14, 2022 08:30 ET | Gofore
Gofore PlcPress Release14 December 2022 Invitation to Gofore's Capital Markets Day on 13 January 2023 Gofore is pleased to invite investors, analysts and media representatives to the company’s...
Kutsu Goforen pääomamarkkinapäivään 13.1.2023
December 14, 2022 08:30 ET | Gofore Oyj
Gofore Oyj Lehdistötiedote 14.12.2022  Kutsu Goforen pääomamarkkinapäivään 13.1.2023 Goforella on ilo kutsua sijoittajat, analyytikot ja median edustajat yhtiön pääomamarkkinapäivään 2023....
Gofore updates its strategy and long-term financial targets – Changes in the management team
December 14, 2022 08:15 ET | Gofore
  Gofore Plc Other information disclosed according to the rules of the Exchange 14 December 2022 at 3.15 pm EET Gofore updates its strategy and long-term financial targets – Changes in the...
Gofore päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan – Muutoksia johtoryhmään
December 14, 2022 08:15 ET | Gofore Oyj
Gofore Oyj Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 14.12.2022 klo 15.15 Gofore päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan – Muutoksia johtoryhmään ...
Inside information: Gofore Plc’s Business Review 1-30 November 2022: Net sales 17.2 million euros, year on year growth over 50%
December 12, 2022 06:25 ET | Gofore
Gofore Plc 12 December 2022 at 1.25 p.m. EETInside Information Inside information: Gofore Plc’s Business Review 1-30 November 2022: Net sales 17.2 million euros, year on year growth over 50% Inside...
Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.11.2022: Liikevaihto 17,2 miljoonaa euroa, kasvua vuodessa yli 50 %
December 12, 2022 06:25 ET | Gofore Oyj
Gofore Oyj 12.12.2022 klo 13.25Sisäpiiritieto Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.11.2022: Liikevaihto 17,2 miljoonaa euroa, kasvua vuodessa yli 50 % Sisäpiiritieto:...
Korjaus: Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023
November 28, 2022 09:55 ET | Gofore Oyj
Gofore OyjPörssitiedote28.11.2022 klo 16.55 Korjaus: Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023Gofore korjaa 28.11.2022 lähettämäänsä tiedotetta...
Korjaus: Gofore Oyj: Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023
November 28, 2022 09:40 ET | Gofore Oyj
Gofore OyjPörssitiedote28.11.2022 klo 15.46 Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023 Gofore Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna...
Gofore Plc: Gofore’s financial calendar and Annual General Meeting in 2023
November 28, 2022 08:46 ET | Gofore
Gofore PlcStock Exchange Release28 November 2022 at 3.46 p.m. Gofore’s financial calendar and Annual General Meeting in 2023 In 2023, Gofore Plc will publish its financial information as follows: ...
Gofore Oyj: Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023
November 28, 2022 08:46 ET | Gofore Oyj
Gofore OyjPörssitiedote28.11.2022 klo 15.46 Goforen taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023 Gofore Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023...