Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Presentation of 3rd quarter 2008
November 18, 2008 04:57 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood ASA will present its 3rd quarter 2008 report onThursday 20 November 2008 at 8 a.m. The event will take place at Shippingklubben, Vika, Oslo. Present: CEO Morten Vike and CFO...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Invitasjon til presentasjon 3. kvartal 2008
November 18, 2008 04:51 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood ASA legger frem delårsregnskap for 3. kvartal 2008torsdag 20. november 2008 kl. 08:00. Sted: Shippingklubben, Vika, Oslo. Tilstede: Adm.direktør Morten Vike og finansdirektør...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Meldepliktig handel
October 14, 2008 08:41 ET | Grieg Seafood ASA
Halde Invest AS har den 14.10.2008 solgt 1 000 000 aksjer til kurs 12,00. Ny beholdning etter salget er 14 712 000 aksjer.  Harald Volden er hovedaksjonær i Halde Invest AS. Harald Volden...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Mandatory Notification of Trade
October 14, 2008 08:41 ET | Grieg Seafood ASA
Halde Invest AS have, 14th of October 2008,  sold 1.000.000 shares to price NOK 12,00. New stock after the sale is 14.712.000 shares.  Harald Volden is the principal shareholder in Halde...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
MELDEPLIKTIG HANDEL
September 22, 2008 02:57 ET | Grieg Seafood ASA
MELDEPLIKTIG HANDEL Administrerende direktør Morten Vike, har den 19.09.2008 kjøpte 8.500 aksjer i Grieg Seafood ASA til kurs 10,50. Ny beholdning etter kjøpet er 18.500 aksjer. ...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
MANDATORY INFORMATION
September 22, 2008 02:57 ET | Grieg Seafood ASA
MANDATORY INFORMATIONName: CEO Morten VikeDate: 19.09.2008Transaction: BuyNumber: 8.500Type of transaction: sharesPrice pr share: NOK 10,50Name of company: Grieg Seafood ASANew stock: 18.500...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
MELDEPLIKTIG HANDEL
September 05, 2008 09:36 ET | Grieg Seafood ASA
Meldepliktig handel   Navn: Morten VikeDato: 05.09.2008Type transaksjon: KjøptAntall: 10.000Type verdipapir: aksjerKurs: NOK 11,00Selskapets navn: Grieg Seafood ASANy beholdning: 10.000...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
MANDATORY INFORMATION
September 05, 2008 09:36 ET | Grieg Seafood ASA
MANDATORY INFORMATIONName: Morten VikeDate: 05.09.2008Transaction: BuyNumber: 10.000Type of transaction: sharesPrice pr share: NOK 11,00Name of company: Grieg Seafood ASANew stock: 10.000...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
GSF første halvår 2008 og presentasjon Q2 2008
August 28, 2008 01:56 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood Konsern  - Utvikling i 2Q 08   Den samlede utviklingen av Grieg Seafood under andre kvartal ble som forventet. Det midlertidige tilbakeslaget i Finnmark under første kvartal...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
First half year 2008 report and presentation q2 2008
August 28, 2008 01:56 ET | Grieg Seafood ASA
 Grieg Seafood Group - Development in 2Q 08   The overall development of Grieg Seafood during the second quarter was as expected. The temporary setback in Finnmark during the first...