The Term of Office Extension of Members of the Management Board
October 26, 2022 06:14 ET | HARJU ELEKTER AS
The Supervisory Board of AS Harju Elekter has extended the term of office of members of the Management Board Mr. Tiit Atso and Mr. Aron Kuhi-Thalfeldt for a new 3-year term, until 31 October 2025....
AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine
October 26, 2022 06:14 ET | HARJU ELEKTER AS
AS-i Harju Elekter nõukogu pikendas juhatuse liikmete Tiit Atso ja Aron Kuhi-Thalfeldt volitusi uueks 3-aastaseks perioodiks kuni 31.10.2025. Juhatuse esimehena jätkab Tiit Atso. Alates 14.11.2022...
sotsmeedia sinine valgel tautsal ruut.png
Correction: Harju Elekter Group financial results, 1-9/2022
October 26, 2022 03:46 ET | HARJU ELEKTER AS
In the English version of the stock exchange announcement published today, 26.10.2022, there is an error in the table of the consolidated statement of profit and loss. The net profit for Q3 of 2022 is...
Harju Elekter Group financial results, 1-9/2022
October 26, 2022 01:00 ET | HARJU ELEKTER AS
Harju Elekter’s results in the third quarter gave reason to rejoice for a moment, as the Group achieved record revenue with its main activity and improved its profitability. In today’s unstable...
Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2022
October 26, 2022 01:00 ET | HARJU ELEKTER AS
Harju Elektri kolmanda kvartali tulemused andsid hetkeks põhjust rõõmustada, sest kontsern saavutas põhitegevusega rekordilise müügitulu ja parandas kasumlikkust. Tänases ebastabiilses keskkonnas on...
Intra-group restructuring and change in the Management Board of a subsidiary.
September 26, 2022 01:00 ET | HARJU ELEKTER AS
In order to harmonise management and increase synergies, AS Harju Elekter will continue the internal restructuring started in 2020 and plans to merge its plants in Estonia, whereby the production of...
Grupisisene restruktureerimine ja muudatus tütarettevõtja juhatuses.
September 26, 2022 01:00 ET | HARJU ELEKTER AS
Juhtimise ühtlustamise ja sünergia suurendamise eesmärgil jätkab AS Harju Elekter 2020. aastal alustatud grupisisest restruktureerimist ning kavandab Eestis asuvate tehaste ühendamist, mille käigus AS...
Enefit Connect OÜ’s claim against the subsidiary of Harju Elekter
September 22, 2022 02:54 ET | HARJU ELEKTER AS
In its stock exchange release published on 20 May 2022, AS Harju Elekter announced the termination of the framework agreements for hermetic distribution transformers concluded by its subsidiary Energo...
Enefit Connect OÜ nõue Harju Elektri tütarettevõtjale
September 22, 2022 02:54 ET | HARJU ELEKTER AS
AS Harju Elekter teavitas 20.05.2022 avaldatud börsiteates tütarettevõtja Energo Veritas OÜ poolt Enefit Connect OÜ-ga sõlmitud hermeetiliste jaotustrafode raamlepingute ülesütlemisest ning et Enefit...
Changes in management board of AS Harju Elekter
August 12, 2022 01:00 ET | HARJU ELEKTER AS
Supervisory board of AS Harju Elekter elected Mr Priit Treial as the new member of the board and chief financial officer of the company, taking office on 14 November 2022 and his term of office is...