Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Information to bondholders in Havi04 and Havi07
March 04, 2024 08:47 ET | Havila Shipping ASA
Please find attached information to bondholders in HAVI04 and HAVI07Contact:Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 87 706 This information is subject to the disclosure requirements...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Informasjon til obligasjonseiere i Havi04 og Havi07
March 04, 2024 08:47 ET | Havila Shipping ASA
Vedlagt følger informasjon til obligasjonseiere i Havi04 og Havi07 Kontakt:Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Extended contracts for Havila Borg and Havila Fanø
March 04, 2024 04:44 ET | Havila Shipping ASA
The company has agreed with Petersen Den Helder BV new contract for the PSV Havila Borg with up to 150 days commencing on 5th April 2024 in direct continuation of the existing contract.The company has...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Forlengelse av kontrakter for Havila Borg og Havila Fanø
March 04, 2024 04:44 ET | Havila Shipping ASA
Selskapet har inngått avtale med Peterson Den Helder BV for PSV fartøyet Havila Borg med inntil 150 dager med oppstart 5. april 2024 i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt.Selskapet har...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Fourth quarter 2023 accounts
February 27, 2024 08:59 ET | Havila Shipping ASA
Summary The fright revenues in the fourth quarter were NOK 148 million, an increase of NOK 5 million compared to the corresponding period last year. Three vessels were sold and delivered to the new...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Regnskap for fjerde kvartal 2023
February 27, 2024 08:59 ET | Havila Shipping ASA
Sammendrag Fraktinntektene var i fjerde kvartal NOK 148 million, en økning på NOK  5 million i forhold til tilsvarende periode i fjor. Tre fartøy ble solgt og levert til ny eier etter at långiverne...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Informasjon til obligasjonseiere i HAVI04 og HAVI 07
November 27, 2023 07:12 ET | Havila Shipping ASA
Vedlagt informasjon til obligasjonseiere i HAVI04 og HAVI07Kontakt:Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 ...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Information to bondholders in HAVI04 and HAVI07
November 27, 2023 07:12 ET | Havila Shipping ASA
Please find attached information to bondholders in HAVI04 and HAVI07Contact:Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 87 706 This information is subject to the disclosure requirements...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Regnskap for tredje kvartal 2023
November 23, 2023 09:35 ET | Havila Shipping ASA
SammendragFraktinntektene var i tredje kvartal NOK 176 million, som er nedgang fra et sterkt andre kvartal og lavere enn tilsvarende kvartal i fjor etter at ett fartøy ble solgt ut av flåten i januar...
Havila Shipping ASA:
Havila Shipping ASA: Third quarter 2023 accounts
November 23, 2023 09:35 ET | Havila Shipping ASA
SummaryThe fright revenues in the third quarter were NOK 176 million, which is a decrease from a strong second quarter and lower than the corresponding quarter last year after one ship was sold out of...