Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022
April 14, 2023 09:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande14 april, 2023Göteborg Sverige Hexatronic publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 Hexatronic publicerar idag bolagets Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022....
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic publishes Annual and Sustainability Report 2022
April 14, 2023 09:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release April 14, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic publishes Annual and Sustainability Report 2022 Hexatronic publishes today the Annual and Sustainability Report for 2022. The annual report...
Hexatronic signs agr
Hexatronic signs agreement with new network operator in the US to a value of 20 MUSD
April 13, 2023 07:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release April 13, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic signs agreement with new network operator in the US to a value of 20 MUSD Hexatronic US Inc, a wholly owned subsidiary of Hexatronic Group...
Hexatronic tecknar a
Hexatronic tecknar avtal med ny nätverksoperatör i USA till ett värde om 20 MUSD
April 13, 2023 07:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande13 april, 2023Göteborg Sverige Hexatronic tecknar avtal med ny nätverksoperatör i USA till ett värde om 20 MUSD Hexatronic US Inc, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB...
Notice to attend the
Notice to attend the Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ)
April 04, 2023 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Notice to attend the Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ) The shareholders in Hexatronic Group AB (publ), reg. no. 556168-6360 (the “Company” or “Hexatronic”), with its registered...
Kallelse till årsstä
Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
April 04, 2023 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 (”Bolaget” eller ”Hexatronic”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma...
Hexatronic invests 3
Hexatronic invests 30 MUSD in a new duct and pipe production facility in the Western USA
March 22, 2023 05:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release March 22, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic invests 30 MUSD in a new duct and pipe production facility in the Western USA Hexatronic Group AB (publ.) ("Hexatronic") has, through its...
Hexatronic investera
Hexatronic investerar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA
March 22, 2023 05:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande22 mars, 2023Göteborg Sverige Hexatronic investerar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har, genom det helägda dotterbolaget...
Hexatronic completes
Hexatronic completes acquisition of Rochester Cable
March 03, 2023 17:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release March 3, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic completes acquisition of Rochester Cable Hexatronic Group AB (publ.) ("Hexatronic") has today, March 3, 2023, completed the previously...
Hexatronic tillträde
Hexatronic tillträder förvärvet av Rochester Cable
March 03, 2023 17:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande3 mars, 2023Göteborg Sverige Hexatronic tillträder förvärvet av Rochester Cable Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har idag den 3 mars slutfört tidigare offentliggjort förvärv...