Hvidbjerg Bank A/S, halvårsrapport for 1. halvår 2021
August 12, 2021 10:14 ET | Hvidbjerg Bank A/S
1. halvår 2021 i overskrifter: Resultat før skat er på 14,1 mio. kr. for 1. halvår 2021 mod 10,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat udgør 11,1 mio. kr. mod 8,1 mio. kr. sidste...
Hvidbjerg Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2021
July 07, 2021 05:30 ET | Hvidbjerg Bank A/S
Hvidbjerg Bank A/S har oplevet en fortsat positiv udvikling i bankens aktiviteter i første halvår af 2021. Derudover er der konstateret mindre tab på kunder end budgetteret. Banken hensatte i 2020...
Hvidbjerg Bank udsteder senior non-preferred
May 28, 2021 07:30 ET | Hvidbjerg Bank A/S
Som et led i bankens kapitalplan, har Hvidbjerg Bank udstedt senior non-preferred med følgende vilkår: Beløb 20 mio. kr.Udstedelsesdato 2. juni 2021Løbetiden er 5 år, med mulighed for indfrielse...
Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2021
May 05, 2021 11:20 ET | Hvidbjerg Bank A/S
De første 3 måneder af 2021 i overskrifter: Resultat før skat på 7,8 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i 1. kvt. 2020  Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 18 % p.a.  Nettorenter og gebyrer...
Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 17. marts 2021
March 17, 2021 15:50 ET | Hvidbjerg Bank A/S
Dagsordenens punkt 1: Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9. Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at...
Årsrapport 2020
February 24, 2021 08:06 ET | Hvidbjerg Bank A/S
Hvidbjerg Bank A/S kom ud af 2020 med et tilfredsstillende resultat, set i lyset at et år, der i høj grad har været præget af Coronapandemien.  Årets resultat før skat blev på 18,6 mio. kr. mod...
Hvidbjerg Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2020
January 08, 2021 08:16 ET | Hvidbjerg Bank A/S
Hvidbjerg Bank A/S har fortsat den positive udvikling i bankens aktiviteter, efter offentliggørelsen af periodemeddelelsen for 3. kvartal 2020 den 12. november 2020. På denne baggrund opjusterer...
Finanskalender 2021
December 17, 2020 02:44 ET | Hvidbjerg Bank A/S
03.02.2021 Fristdato for aktionærernes indsendelse af forslag til den ordinære generalforsamling 24.02.2021 Årsrapporten for 2020 17.03.2021 Ordinær generalforsamling 05.05.2021 Periodemeddelelse...
Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2020
November 12, 2020 05:48 ET | Hvidbjerg Bank A/S
De første 9 måneder af 2020 i overskrifter Resultat før skat på 14,4 mio. kr. for 1. – 3. kvartal 2020 mod 26,6 mio. kr. samme periode sidste år Forrentning af primo egenkapitalen med 12 % p.a. før...
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Hvidbjerg Bank A/S
August 19, 2020 05:16 ET | Hvidbjerg Bank A/S
Med henvisning til selskabsmeddelelse d. 18. august 2020, hvor et bestyrelsesmedlem ved en fejl havde købt 7.100 aktier i stedet for de ønskede 223 aktier, er de overskydende 6.877 aktier nu solgt...