INVL Baltic Real Estate announces an updated authorized capital structure
July 26, 2021 09:15 ET | INVL Baltic Real Estate
On 26 July 2021, after the registration of the new wording of the Articles of Association of INVL Baltic Real Estate (hereinafter - “the Company”) in the Register of Legal Entities and after the end...
INVL Baltic Real Estate skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą
July 26, 2021 09:15 ET | SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
2021 m. liepos 26 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją ir pasibaigus Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrai, kuriuos metu buvo anuliuoti per...
Notice on the cancellation of own shares
July 26, 2021 09:12 ET | INVL Baltic Real Estate
On 26 July 2021, after the registration of the new wording of the Articles of Association of INVL Baltic Real Estate (hereinafter - “the Company”) in the Register of Legal Entities, the procedure of...
Pranešimas apie savų akcijų anuliavimą
July 26, 2021 09:12 ET | SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
2021 m. liepos 26 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją Juridinių asmenų registre, pasibaigė Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūra, kurios...
The new wording of the Articles of Association of INVL Baltic Real Estate was registered
July 26, 2021 09:10 ET | INVL Baltic Real Estate
INVL Baltic Real Estate (hereinafter – “the Company“) informs that on 26 July 2021 a new wording of the Articles of Association of Company was registered in the Register of Legal Entities. The new...
Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija
July 26, 2021 09:10 ET | SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2021 m. liepos 26 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2021 m. balandžio...
Notification on transactions on the Issuer's securities
June 15, 2021 09:06 ET | INVL Baltic Real Estate
The company has received notification about the transaction in the Issuer's securities. The person authorized to provide additional information: Real Estate Fund Manager of Management Company ...
Pranešimas apie vadovų sandorius
June 15, 2021 09:06 ET | SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pateikiame gautą pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas...
Procedure for the payout of dividends for the year 2020
May 26, 2021 02:00 ET | INVL Baltic Real Estate
On 29 April 2021, the General Shareholders Meeting of INVL Baltic Real Estate (identification code 152105644, address Gyneju str. 14, Vilnius, LT-01109) decided to allocate EUR 0.12 dividend per...
Dividendų mokėjimo tvarka už 2020 m.
May 26, 2021 02:00 ET | SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
2021 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų...