„INVL Technology“ ei
„INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais
April 08, 2024 10:50 ET | UTIB „INVL Technology“
Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology”, juridinio asmens kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau –...
Convocation of the G
Convocation of the General Ordinary Shareholders Meeting of INVL Technology and draft resolutions on agenda issue
April 08, 2024 10:50 ET | INVL Technology
Special closed-end type private equity investment company INVL Technology, legal entity code 300893533, the registered address Gyneju Str. 14, Vilnius, Lithuania (hereinafter – “the Company” or “INVL...
„INVL Technology“ pr
„INVL Technology“ prezentacija investuotojams
April 08, 2024 10:18 ET | UTIB „INVL Technology“
„INVL Technology“ skelbia prezentaciją, kuri bus naudojama susitikimuose su investuotojais. Papildoma informacija: Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“...
Presentation of INVL
Presentation of INVL Technology
April 08, 2024 10:18 ET | INVL Technology
INVL Technology announces a presentation that will be used for the meetings with investors. Additional information: The equity and the net asset value of INVL Technology, a company that...
Skelbiama „INVL Tech
Skelbiama „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2023 m. gruodžio 31 d.
April 08, 2024 10:07 ET | UTIB „INVL Technology“
Atsižvelgiant į „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės  skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2023 m. gruodžio 31 d. yra 43 528 832 eurai arba 3,6052 euro...
Announcement of the
Announcement of the net asset value of INVL Technology as of 31 December 2023
April 08, 2024 10:07 ET | INVL Technology
As provided in Section XI ‘Calculation of the Net Asset Value’ of the Articles of Association of INVL Technology, the net asset value of the Company was EUR 43,528,832 or EUR 3.6052 per share on 31...
Audituoti „INVL Tech
Audituoti „INVL Technology“ 2023 m. veiklos rezultatai
April 08, 2024 10:01 ET | UTIB „INVL Technology“
2023 m. gruodžio 31 d. „INVL Technology“ nuosavas kapitalas pasiekė 45,53 mln. eurų arba 3,6052 euro akcijai ir per metus padidėjo 13,7 proc. Grynasis audituotas 2023 m. „INVL Technology“...
Audited results of I
Audited results of INVL Technology of 2023
April 08, 2024 10:01 ET | INVL Technology
The equity and the net asset value of INVL Technology amounted to EUR 43.53 million or EUR 3.6052 per share at the end of 2023, which is 13.7% more than a year earlier. The company had a net profit...
Informacija apie „IN
Informacija apie „INVL Technology“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus
April 05, 2024 02:30 ET | UTIB „INVL Technology“
Informuojame, kad 2024 m. balandžio 2 d. „INVL Technology“ perdavė dalį savo akcijų atitinkamai – 1 308 vienetus – „INVL Technology“ dukterinių įmonių darbuotojams, kurie sudarytų akcijų opciono...
Information about sh
Information about shares issued by INVL Technology and votes granted
April 05, 2024 02:30 ET | INVL Technology
Please be informed, that on 2 April 2024 INVL Technology has transferred part of its shares – 1 308 units – to the employees of INVL Technology's subsidiaries, who acquired the right to pre-empt...