Iconovos engångsinha
Iconovos engångsinhalator ICOone får positivt patentbesked
March 27, 2020 10:18 ET | Iconovo AB publ
Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOone. Iconovo har sedan tidigare två godkända...
Iconovos blivande VD
Iconovos blivande VD tecknar optioner
March 20, 2020 04:15 ET | Iconovo AB publ
Iconovos blivande VD, Johan Wäborg, har idag tecknat 200 000 teckningsoptioner i enlighet med beslut fattat på extra bolagsstämma den 11 mars 2020. Betalningen för optionerna uppgår till 1 224 000...
Iconovo ser begränsa
Iconovo ser begränsad påverkan av covid-19
March 19, 2020 09:18 ET | Iconovo AB publ
Med anledningen av covid-19 så vill Iconovo förmedla att bolaget endast ser en begränsad påverkan i dagsläget och framöver. Bolaget är inte beroende av några fysiska varor och har de som behövs på...
Iconovo får positivt
Iconovo får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen
March 13, 2020 03:30 ET | Iconovo AB publ
Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres. Iconovo har sedan tidigare tre godkända...
Kommuniké från extra
Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB
March 11, 2020 13:20 ET | Iconovo AB publ
Idag, onsdagen den 11 mars 2020, har extra bolagsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits. Vid stämman var 3 786 000 aktier representerade vilket omfattar cirka 49 % av totalt antal aktier....
Bokslutskommuniké 1
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019
February 14, 2020 02:30 ET | Iconovo AB publ
Välfinansierade för kraftig tillväxt Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018 Nettoomsättning - 4 438 11 737 11 908 Rörelseresultat -7...
KALLELSE TILL EXTRA
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB
February 10, 2020 13:39 ET | Iconovo AB publ
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 kl. 17:30 i bolagets lokaler, Medicon Village, Scheelevägen...
Orest Lastow övergår
Orest Lastow övergår till att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo AB
January 10, 2020 02:22 ET | Iconovo AB publ
Iconovo AB (publ) Orest Lastow kommer att övergå till rollen att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo med tillträde senast 14 april 2020. Orest Lastow kommer fortsatt...
ICONOVO AB CARRIES O
ICONOVO AB CARRIES OUT A DIRECTED SHARE ISSUE AND RAISES SEK 60 MILLION BEFORE ISSUE COSTS
November 28, 2019 12:30 ET | Iconovo AB publ
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND OR ANY...
ICONOVO AB GENOMFÖR
ICONOVO AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OCH TILLFÖRS 60 MILJONER KRONOR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER
November 28, 2019 12:30 ET | Iconovo AB publ
  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE , DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON...