Immunicum presenterar INTUVAX fas I/II data på ASCO 2014
June 02, 2014 02:30 ET | Immunicum AB
Göteborg, 2014-06-02 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Immunicum AB (publ), ett biomedicinskt företag som utvecklar terapeutiska cancervacciner, meddelade idag att fas I/II-data har presenterats på...
Immunicum offentliggör tillägg till prospekt avseende företrädesemission
May 26, 2014 06:24 ET | Immunicum AB
Göteborg, 2014-05-26 12:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hongkong, eller Nya...
Immunicum publishes supplement to prospectus for rights issue
May 26, 2014 06:24 ET | Immunicum AB
Gothenburg, Sweden, 2014-05-26 12:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Singapore, Switzerland, South Africa,...
Immunicum reports preliminary regression data after add-on therapy with tyrosine kinase inhibitors and continued compelling survival data from the formally completed phase I/II-study in renal cell carcinoma
May 21, 2014 07:44 ET | Immunicum AB
Gothenburg, Sweden, 2014-05-21 13:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- In addition to continued convincing survival data from the formally completed phase I/II-study in metastatic renal cell carcinoma,...
Immunicum rapporterar lovande preliminära regressdata vid tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare samt fortsatt övertygande överlevnadsdata från den formellt avslutade fas I/II-studien på njurcancer
May 21, 2014 07:44 ET | Immunicum AB
Göteborg, 2014-05-21 13:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Förutom fortsatt övertygande överlevnadsdata från den formellt avslutade fas I/II-studien på metastaserande njurcancer visar nu preliminära...
Immunicum – INTUVAX abstract at ASCO 2014
May 15, 2014 01:43 ET | Immunicum AB
Gothenburg, Sweden, 2014-05-15 07:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Immunicum announces that the abstract on INTUVAX clinical data has been released for ASCO 2014 -      ...
Immunicum – INTUVAX abstract på ASCO 2014
May 15, 2014 01:43 ET | Immunicum AB
Göteborg, 2014-05-15 07:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Immunicum meddelar att abstract med INTUVAX-data har offentliggjorts för ASCO 2014 - Att bli accepterad för presentation på den mest...
Immunicum offentliggör prospekt avseende företrädesemission
May 12, 2014 11:16 ET | Immunicum AB
Göteborg, 2014-05-12 17:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hongkong, eller Nya...
Immunicum: Delårsrapport juli 2013 – mars 2014
May 07, 2014 02:30 ET | Immunicum AB
Göteborg, 2014-05-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Juli 2013 – mars 2014 jämfört med samma period 2012/2013 Resultat Resultatet för perioden 1 juli 2013 – 31 mars 2014 uppgick till – 10 599 tkr...
Date for Immunicum’s interim report for the period July 2013 – March 2014 changed
April 15, 2014 04:33 ET | Immunicum AB
Göteborg, Sweden, 2014-04-15 10:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Immunicum AB (publ) (”Immunicum”) has decided to change the date of publication of its interim report for the period 1 July 2013 – 31...