Inbank Unaudited Fin
Inbank Unaudited Financial Results for Q4 and Full Year 2023
February 29, 2024 01:00 ET | Inbank
In 2023, Inbank earned a consolidated net profit of 10.2 million euros. The return on equity in 2023 was 9%. The consolidated net profit for 2023 increased by 5% year-on-year to 10.2 million euros...
Inbanki 2023. aasta
Inbanki 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused
February 29, 2024 01:00 ET | Inbank
Inbanki 2023. aasta puhaskasum oli 10,2 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 9%. Inbanki puhaskasum kasvas 2023. aastal 5% 10,2 miljoni euroni, kui mitte arvestada 2022. aastal...
Inbanki allutatud võ
Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused
December 11, 2023 01:30 ET | Inbank
Reedel, 8. detsembril 2023 lõppes AS-i Inbank (edaspidi Inbank) allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 2893 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 45,7 miljoni...
Outcome of Inbank Su
Outcome of Inbank Subordinated Bond Subscription
December 11, 2023 01:30 ET | Inbank
On Friday, 8 December 2023, the public offering of subordinated bonds of AS Inbank (hereinafter Inbank) ended. 2893 investors participated in the issue, subscribing to subordinated bonds for a total...
Inbanki allutatud võ
Inbanki allutatud võlakirjade veebiseminari salvestus
December 05, 2023 07:57 ET | Inbank
1. detsembril 2023 toimus Inbanki veebiseminar, kus tutvustati Inbanki allutatud võlakirjade avalikku pakkumist Eestis.  Ülevaate Inbanki strateegiast, finantstulemustest ja emiteeritavatest...
Recording of Inbank
Recording of Inbank investor webinar on subordinated bond offering
December 05, 2023 07:57 ET | Inbank
On 1 December 2023, Inbank held a webinar introducing the public offering of Inbank subordinated bonds in Estonia.  During the webinar, Inbank’s CEO Priit Põldoja and CFO Marko Varik gave an...
Invitation to Inbank
Invitation to Inbank investor webinar on subordinated bond offering
November 30, 2023 08:30 ET | Inbank
Inbank invites all interested parties to participate in a webinar introducing the issue of the public offering of subordinated bonds in Estonia. The webinar takes place on Friday, 1 December at 14:00...
Kutse osalema Inbank
Kutse osalema Inbanki allutatud võlakirjade veebiseminaril
November 30, 2023 08:30 ET | Inbank
AS Inbank kutsub kõiki huvilisi osalema veebiseminaril, kus tutvustatakse Inbanki allutatud võlakirjade avalikku pakkumist Eestis. Veebiseminar toimub reedel, 1. detsembril kell 14.00 eesti keeles.  ...
Notice on Public Off
Notice on Public Offering of Subordinated Bonds of AS Inbank
November 28, 2023 01:30 ET | Inbank
AS Inbank (hereinafter Inbank) hereby announces a public offering of Inbank subordinated bonds (hereinafter Offering). The Offering is conducted on the basis of the base prospectus approved by the...
AS Inbank allutatud
AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
November 28, 2023 01:30 ET | Inbank
AS Inbank (edaspidi Inbank) kuulutab käesolevaga välja Inbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Eesti Finantsinspektsiooni poolt 27. novembril 2023...