Draft resolutions prepared by the Board for the Shareholders' Meeting of Invalda INVL to be held on 22/02/2023
January 31, 2023 10:12 ET | Invalda INVL
The draft resolutions prepared by the Board of Invalda INVL (company code 121304349, registered office address Gynėjų str 14, Vilnius, Lithuania) are submitted to the Extraordinary General Meeting of...
Valdybos parengti sprendimų projektai 2023-02-22 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimui
January 31, 2023 10:12 ET | AB "Invalda INVL"
Pateikiami AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14) valdybos parengti sprendimų projektai 2023 m. vasario 22 d. vyksiančiam neeiliniam visuotiniam akcininkų...
Convocation of the extraordinary general shareholders meeting of Invalda INVL
January 31, 2023 10:00 ET | Invalda INVL
On the initiative and decision of the Board of the public joint stock company Invalda INVL the extraordinary General Shareholders Meeting of the public joint stock company Invalda INVL (identification...
Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimas
January 31, 2023 10:00 ET | AB "Invalda INVL"
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. vasario 22 d. 15:00 val. patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas...
INVL launches EQT feeder fund
January 19, 2023 02:00 ET | Invalda INVL
INVL, the leading investment management and life insurance group in the Baltic region, has launched a new feeder fund, which will invest in the EQT X fund established by EQT, one of the world’s...
INVL įsteigė fondą, investuosiantį į pasaulinį fondą EQT
January 19, 2023 02:00 ET | AB "Invalda INVL"
Baltijos šalyse pirmaujančios investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL įsteigė naują finansuojantįjį fondą, kuris investuos į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų...
INVL Group to buy out remaining shares in Mundus, a private debt fund manager
January 02, 2023 02:00 ET | Invalda INVL
INVL, the leading investment management and life insurance group in the Baltics, has signed an agreement to acquire the remaining shares in Mundus, an asset management company managing a private debt...
INVL grupė išpirks likusias privačios skolos fondą valdančios „Mundus“ akcijas
January 02, 2023 02:00 ET | AB "Invalda INVL"
Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL pasirašė susitarimą dėl likusių privačios skolos fondą valdančios turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų įsigijimo....
Invalda INVL investor’s calendar for 2023
December 23, 2022 09:05 ET | Invalda INVL
Invalda INVL plans to publish information to investors in 2023 in accordance with the following calendar:7-8 April 2023 – audited annual financial reports and annual report.30 May 2023 – factsheet for...
„Invaldos INVL“ 2023–ųjų investuotojų kalendorius
December 23, 2022 09:05 ET | AB "Invalda INVL"
AB „Invalda INVL“ 2023 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:2023 m. balandžio 7-8 d. - audituota metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita.2023 m. gegužės 30 d. -...