Pakartotinio eilinio
Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
May 11, 2007 04:18 ET | Invalda INVL
2007 m. gegužės 11 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 1. Patvirtinti bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę. 2. Patvirtinti 2006 m. konsoliduotą...
Notification on the
Notification on the transaction in issuer's securities
May 11, 2007 01:26 ET | Invalda INVL
Invalda AB has received notification from Nenuorama UAB on the transactions in Invalda's securities. Notification is attached. ...
Pranešimas apie vado
Pranešimas apie vadovų sondorius
May 11, 2007 01:26 ET | Invalda INVL
AB "Invalda" gavo UAB "Nenuorama" pranešimą apie sandorius dėl "Invaldos" akcijų. Pranešimas prisegamas....
Dėl valdybos pirmini
Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
May 09, 2007 08:28 ET | Invalda INVL
Atsižvelgiant į tai, kad Alvydas Banys nuo gegužės 3 d. atsistatydino iš AB „Invalda“ valdybos pirmininko ir valdybos nario pareigų, gegužės 9 d. įvykusiame valdybos posėdyje AB „Invalda“ valdybos...
Election of new Chai
Election of new Chairman of the Board
May 09, 2007 08:28 ET | Invalda INVL
The Board of Invalda AB on May 9 elected Vytautas Bucas as Chairman of the Board. Alvydas Banys resigned from the duties of Chairman of the Board and Member of the Board from May 3. New Board...
Audited results of I
Audited results of Invalda AB for 2006 and annual information
May 09, 2007 02:58 ET | Invalda INVL
Consolidated audited net profit for 2006 attributable to Invalda AB is 65.5 mln. LTL (18.97 mln. EUR) and consolidated audited net profit of the whole group - 75.6 mln. LTL (21.9 mln. EUR)....
Audituoti AB „Invald
Audituoti AB „Invalda“ 2006 metų veiklos rezultatai ir metinė informacija
May 09, 2007 02:58 ET | Invalda INVL
2006 m. grynojo audituoto konsoliduoto pelno dalis tenkanti „Invaldai“ - 65,5 mln. Lt (18,97 mln. EUR), o visos grupės grynasis audituotas konsoliduotas pelnas - 75,6 mln. Lt (21,9 mln. EUR)....
Pranešimas apie vado
Pranešimas apie vadovo sandorį
May 02, 2007 10:31 ET | Invalda INVL
AB "Invalda" gavo UAB "Nenuorama" pranešimą apie sandorius dėl "Invaldos" akcijų. Pranešimas prisegamas....
Notification on the
Notification on the transaction in issuer's securities
May 02, 2007 10:31 ET | Invalda INVL
Invalda AB has received notification from Nenuorama UAB on the transactions in Invalda's securities. Notification is attached. ...
Reconvening of annua
Reconvening of annual general meeting of shareholders
April 27, 2007 04:54 ET | Invalda INVL
Ordinary General Meeting of Invalda (enterprise code 121304349, address Seimyniskiu str. 3, Vilnius) will be reconvened on May 11, 2007. Shareholders meeting will be held from 10:00 in the hotel...