2007.04.16 konferencijos medžiaga
April 16, 2007 08:01 ET | Invalda INVL
2007.04.16 konferencijos medžiaga ...
Disclosure of audited financial information for 2006
April 16, 2007 07:56 ET | Invalda INVL
The Management Board of Invalda AB approved the draft of Company's financial statements for the year 2006 with net profit of 28.8 mLTL (8.34 mEUR) and draft consolidated financial statements for...
Dėl 2006 m. audituotų finansinių rezultatų paskelbimo
April 16, 2007 07:56 ET | Invalda INVL
AB “Invalda” valdyba patvirtino bendrovės 2006 m. finansinės atskaitomybės projektą su 28,8 mln. Lt (8,34 mln. EUR) grynuoju pelnu ir 2006 m. konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą su 66,5...
Eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
April 16, 2007 07:55 ET | Invalda INVL
AB „Invalda“ valdyba patvirtinimo šiuos 2007 m. balandžio 27 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektus: 1. 2006 metų konsoliduotas metinis pranešimas. Sprendimo...
Draft decisions of General Shareholders Meeting
April 16, 2007 07:55 ET | Invalda INVL
Management Board of Invalda AB approved the following draft resolutions of the ordinary general shareholders meeting , taking place on April 27, 2007: 1. Consolidated annual report for the year...
Invitation to the Conference
April 11, 2007 07:25 ET | Invalda INVL
Dear investors and financial specialists, You are kindly invited to the conference of investment company Invalda taking place on April 16, 2007, from 3:00 p.m. During the conference activity...
Kvietimas į konferenciją
April 11, 2007 07:25 ET | Invalda INVL
Brangūs investuotojai ir finansų srities specialistai, Maloniai kviečiame Jus į š.m. balandžio 16 d., 15 val. įvyksiančią investicijų bendrovės „Invalda“ konferenciją, kurios metu bus apžvelgti...
Notification on the transaction in issuer's securities
April 03, 2007 10:10 ET | Invalda INVL
-------------------------------------------------------------------------------- | | 28-03-2007 | ...
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių
April 03, 2007 10:10 ET | Invalda INVL
------------------------------------------------------------------------------- | | 2007-03-28 | ...
Pranešimai apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
April 02, 2007 07:27 ET | Invalda INVL
Bendrovė gavo Dailiaus Juozapo Mišeikio pranešimą apie akcijų paketo netekimą ir Indrės Mišeikytės pranešimą apie akcijų paketo įgijimą. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastis - įgaliojimas...