Invalda will be seco
Invalda will be second largest shareholder in Trakcja Tiltra
November 18, 2010 04:45 ET | Invalda INVL
On 18 November 2010, AB Invalda and other shareholders of Tiltra Group AB and AB Kauno Tiltai (further - Tiltra Group) signed an agreement with the Polish listed railway infrastructure construction...
Results of Invalda A
Results of Invalda AB group for 6 months of 2010
August 31, 2010 09:07 ET | Invalda INVL
Results of Invalda AB group for 6 months of 2010: - consolidated profit before taxes equals to 13.43 mln. LTL (3.89 mln. EUR); - part of consolidated profit attributable to shareholders of Invalda AB...
2010 m. 6 mėn. AB „I
2010 m. 6 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai
August 31, 2010 09:07 ET | Invalda INVL
2010 m. 6 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai: - konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą siekia 13,43 mln. Lt (3,89 mln. EUR); - AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis...
Pranešimas apie vado
Pranešimas apie vadovų sandorius
August 12, 2010 09:16 ET | Invalda INVL
AB „Invalda“ gavo pranešimus apie emitento vadovų ir su jais susijusių asmenų sandorius dėl emitento vertybinių popierių (pridedama) Kristina Gudauskaitė Prezidento padėjėja +370 52752776 ...
Notification on tran
Notification on transaction concluded by manager of the company
August 12, 2010 09:16 ET | Invalda INVL
Invalda AB received notifications (attached) about the executive officers' and persons' associated with them completed transactions on the issuer's securities. Kristina Gudauskaite Assistant to...
On resignation of In
On resignation of Invalda AB Audit Committee member
August 10, 2010 02:24 ET | Invalda INVL
Tomas Bubinas, independent Audit Committee member of Invalda AB, resigns from August 23, 2010, due to the work abroad. A position of the resigned member of the Audit Committee will be left...
Dėl AB „Invalda“ aud
Dėl AB „Invalda“ audito komiteto nario atsistatydinimo
August 10, 2010 02:24 ET | Invalda INVL
Nepriklausomas AB „Invalda“ audito komiteto narys Tomas Bubinas atsistatydina nuo 2010 m. rugpjūčio 23 d. dėl išvykimo dirbti į užsienį. Atsistatydinusio Audito komiteto nario vieta komitete bus...
Resolutions of the E
Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Invalda AB
August 06, 2010 03:38 ET | Invalda INVL
On August 6, 2010, the General Shareholders Meeting of Invalda AB adopted the following resolutions: 1. Regarding election of the audit company and setting the conditions of payment for the audit...
Neeilinio visuotinio
Neeilinio visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimai
August 06, 2010 03:38 ET | Invalda INVL
2010 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Vadovaujantis Lietuvos...
AB „Invalda“ neeilin
AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
July 16, 2010 09:04 ET | Invalda INVL
Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2010 m. rugpjūčio 6 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų...