Draft resolutions of
Draft resolutions of the General Shareholders Meeting of Invalda AB
January 08, 2010 09:37 ET | Invalda INVL
The Management Board of Invalda AB approved the draft resolutions of the Extraordinary General Shareholders meeting to be held on January 30, 2010 1. Regarding partial change of November 14, 2008...
AB „Invalda“ neeilin
AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
January 08, 2010 09:37 ET | Invalda INVL
Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2009 m. sausio 30 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 1. Dėl dalinio akcinės bendrovės „Invalda“ 2008 m....
Šaukiamas neeilinis
Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas
January 08, 2010 09:36 ET | Invalda INVL
Atsižvelgiant į tai, kad AB „Invalda“ pasiekė susitarimą dėl: - 50 mln. litų nominalios vertės obligacijų konvertavimo į akcijas bendrovės akcininkų susirinkimui priėmus nutarimus dėl siūlomų...
Convocation of Inval
Convocation of Invalda AB Extraordinary General Shareholders Meeting
January 08, 2010 09:36 ET | Invalda INVL
Given the fact that Invalda AB reached agreements regarding: - converting to shares of LTL 50 m nominal value convertible bonds if shareholders meeting pass the decision concerning offered amendments...
"Tiltra Group" įsigi
"Tiltra Group" įsigijo 71 proc. Lenkijos kelių tiesimo įmonės "Poldim" akcijų
December 18, 2009 02:00 ET | Invalda INVL
„Tiltra Group AB“ įmonė Lenkijoje „Silentio Investments“ 2009 m. gruodžio 17 d. baigė sandorį ir įsigijo 71,1 proc. Lenkijos kelių ir tiltų statybos įmonės „Poldim S.A“ akcijų paketą. Sandorio suma...
Tiltra Group acquire
Tiltra Group acquired 71 per cent stake in Poland road construction company Poldim
December 18, 2009 02:00 ET | Invalda INVL
Tiltra Group AB subsidiary in Poland Silentio Investments on the 17th of December 2009 completed acquisition of 71.1 per cent stake in Poland road and bridge construction company Poldim S.A. Value of...
Įregistruota nauja A
Įregistruota nauja AB „Invalda“ įstatų redakcija
December 15, 2009 10:42 ET | Invalda INVL
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras 2009 m. gruodžio 15 d. įregistravo naują AB „Invalda“ įstatų redakciją (pridedama), kuri buvo patvirtinta 2009 m. lapkričio 30 d. visuotiniame akcininkų...
A new wording of Inv
A new wording of Invalda AB By-laws was registered
December 15, 2009 10:42 ET | Invalda INVL
On December 15, 2009, the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania registered a new wording of Invalda AB By-laws (enclosed), approved by the General Shareholders Meeting held on...
AB „Invalda“ 2009 m.
AB „Invalda“ 2009 m. 9 mėn. tarpinė informacija
November 30, 2009 09:03 ET | Invalda INVL
Preliminarūs AB „Invalda“ įmonių grupės 2009 m. 9 mėn. rezultatai: - konsoliduotas grynasis nuostolis - 51,5 mln. Lt (14,92 mln. EUR), - konsoliduoto grynojo nuostolio dalis, tenkanti AB „Invalda“...
Invalda AB interim i
Invalda AB interim information for 9 months of 2009
November 30, 2009 09:03 ET | Invalda INVL
Preliminary results of Invalda AB group for 9 months of 2009: - consolidated net loss - 51.5 mLTL (14.92 mEUR), - part of consolidated net loss attributable to Invalda - 52.6 mLTL (15.23 mEUR). The...