Anmodning om ophør af suspension
January 02, 2024 04:31 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier. Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investeringsforeninger under Invest...
Anmodning om suspension
January 02, 2024 04:09 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier. Der anmodes om suspension i samtlige investeringsforeninger administrereret af Invest...
Investeringsforeningen StockRate Invest - Prospekt
December 29, 2023 04:05 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Prospektet er opdateret som følge af, at foreningens afdelinger er blevet kategoriseret efter artikel 8 i EU’s disclosureforordning. Det har medført ændringer i prospektet, som med opdateringen...
Investeringsforeningen StockRate Invest – Finanskalender 2024
December 29, 2023 04:00 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
29. februar 2024              Bestyrelsen behandler Årsrapport 2023, som efterfølgende offentliggøres. 15. marts 2024                 Ordinær generalforsamling. 15. august 2024              ...
Investeringsforeningen StockRate Invest – Forventede udbytter for 2023
December 08, 2023 08:19 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2023 fremgår af nedenstående skema. Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr. AfdelingISIN-kodeForventet udbytte (kr. pr....
Investeringsforeningen StockRate Invest – Halvårsrapport 2023
August 24, 2023 08:14 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har i dag den 24. august 2023 godkendt foreningens halvårsrapport for 2023. Halvårsrapporten er vedhæftet denne meddelelse. Halvårsrapporten...
Anmodning om ophør af suspension
June 23, 2023 05:51 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier. Der anmodes derfor om ophør af suspension i følgende investeringsforeninger under Invest...
Anmodning om suspension
June 23, 2023 03:51 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier. Der anmodes om suspension i samtlige investeringsforeninger administrereret af Invest...
Investeringsforeningen StockRate Invest - Prospekt
June 15, 2023 08:18 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Opdateret prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest offentliggøres dags dato. Prospektet er udbygget med oplysninger om foreningens integration og overvågning af bæredygtighedsrisici,...
Anmodning om ophør af suspension
June 13, 2023 05:21 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier. Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investeringsforeninger under Invest...