Invitasjon til Detect&Position seminar, Oslo 26 mai 2004
May 06, 2004 09:19 ET | Kitron ASA
HOVEDPUNKTER :   - Mobil kommunikasjon Større mobilitet i samfunnet, kombinert med introduksjon av stadig nye teknologier, åpner for nye anvendelsesområder for GSM og GPRS.   -...
Kitron ASA - Positivt driftsresultat i 1. kvartal
May 05, 2004 02:38 ET | Kitron ASA
Driftsresultat NOK 2,3 mill. (NOK -2,8 mill.). Resultat før skatt (EBT) NOK -4,4 mill. (NOK -12,1 mill.).  Driftsinntekter i 1. kvartal er NOK 452,8 mill. (NOK 456,9 mill.)....
Tungvektere inn i Kitron ASA styret
May 05, 2004 02:28 ET | Kitron ASA
Per-Erik Mohlin arbeider i dag som konsulent i ASKUS K-W i Stockholm. Mohlin har sittet i konsernledelsen i Volvo AB og har tidligere arbeidet som adm. direktør i Volvo flymotorer og Volvo...
Presentasjon av 1. kvartal 2004 for Kitron ASA
April 27, 2004 04:52 ET | Kitron ASA
Kitron ASA inviterer Dem eller en representant fra Deres firma til presentasjon av selskapet i forbindelse med fremleggelse av resultat for 1. kvartal...
Kitron ASA - Årsrapport 2003
April 22, 2004 10:04 ET | Kitron ASA
Kitron ASA`s årsrapport er vedlagt på følgende link:  ...
Kitron ASA - Generalforsamlingsprotokoll
April 16, 2004 03:47 ET | Kitron ASA
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann, Christian Bjelland, som opptok den til protokollen vedlagte oversikt over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen viste at det møtte representanter for i alt...
Kitron ASA - Meldepliktig Handel
April 16, 2004 03:44 ET | Kitron ASA
Etter dette eier Whitecliff ASA 38 637 485 aksjer og Kongsberg Gruppen ASA 25 615 292 aksjer i Kitron ASA.     Billingstad, 15. april 2004...
Kitron ASA har inngått avtale med Europeisk telecom aktør
March 31, 2004 04:16 ET | Kitron ASA
Kitron ASA har gjennom sitt datterselskap, Kitron Arendal AS, inngått avtale om et langsiktig samarbeid med et Europeisk telecomselskap for leveranser av delsystemer for mobilkommunikasjon. Kitron...
Kitron-etablering i Polen
March 29, 2004 08:41 ET | Kitron ASA
Kitron har gjennom de siste 2 årene hatt gode erfaringer med etablering i Baltikum, med god lønnsomhet og lavere kostnader for Kitron's kunder.  Selskapets produksjonsvirksomhet i Litauen...
Kitron ASA har inngått avtale med LGP Allgon Microwave AB
March 29, 2004 08:40 ET | Kitron ASA
Kitron ASA har gjennom sitt datterselskap Kitron Microelectronics AB for første gang inngått avtale om et langsiktig samarbeid med LGP Allgon Microwave AB.  Avtalen omfatter leveranser av...