Notice of Extraordinary General Meeting of Klövern AB (publ)
June 15, 2021 12:00 ET | Klövern AB (publ)
The shareholders of Klövern AB (publ), corporate registration number 556482-5833, are summoned to an Extraordinary General Meeting on Friday 9 July 2021. In light of the ongoing pandemic and to...
Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)
June 15, 2021 12:00 ET | Klövern AB (publ)
Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juli 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och med hänsyn till myndigheternas...
Klövern will convene an Extraordinary General Meeting in accordance with a request from Corem
June 15, 2021 03:06 ET | Klövern AB (publ)
An Extraordinary General Meeting will be held in Klövern AB (publ) (”Klövern”) on 9 July 2021 to elect a new Board of Directors in accordance with a request from Corem. A notice will be issued...
Klövern kommer att sammankalla en extra bolagsstämma enligt begäran från Corem
June 15, 2021 03:06 ET | Klövern AB (publ)
En extra bolagsstämma kommer att hållas i Klövern AB (publ) (”Klövern”) den 9 juli 2021 för val av ny styrelse i enlighet med begäran från Corem. Kallelse utfärdas separat. Corem Property Group AB...
Statement by the Board of Directors of Klövern in relation to Corem’s public offer
May 27, 2021 02:00 ET | Klövern AB (publ)
The Board of Directors of Klövern recommends holders of Class A and Class B shares in Klövern to accept Corem’s public offer, meaning that they will receive Corem Class A and Class B shares,...
Uttalande från Klöverns styrelse med anledning av uppköpserbjudandet från Corem
May 27, 2021 02:00 ET | Klövern AB (publ)
Styrelsen för Klövern rekommenderar A- och B-aktieägarna i Klövern att acceptera Corems erbjudande, vilket innebär att de erhåller A- respektive B-aktier i Corem som vederlag. Preferensaktieägarna i...
Klövern - Notice of results of written procedure
May 17, 2021 11:15 ET | Klövern AB (publ)
On 11 May 2021 a notice of written procedure was sent to the bondholders in Klövern AB (publ)’s (”Klövern”) senior secured bond loan issued in October 2019 in the amount USD 50,000,000 with ISIN...
Klövern - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande
May 17, 2021 11:15 ET | Klövern AB (publ)
Den 11 maj 2021 skickades en kallelse till skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna i Klövern AB (publ):s (”Klövern”) seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019 med ett...
Klövern - Notice of written procedure
May 11, 2021 04:20 ET | Klövern AB (publ)
Klövern AB (publ) (”Klövern”) has today given instructions to Nordic Trustee & Agency AB (publ) (the “Trustee”), being the agent under Klövern’s senior secured bond loan issued in October 2019...
Klövern - Meddelande om skriftligt förfarande
May 11, 2021 04:20 ET | Klövern AB (publ)
Klövern AB (publ) (”Klövern”) har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), som agerar agent under Klöverns seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019...