Regarding revocation of Director of AB “Klaipėdos nafta” subsidiaries and election of a new directors
May 10, 2021 09:30 ET | Klaipedos Nafta
AB “Klaipėdos nafta” (hereinafter – the Company) implementing the sole shareholder’s rights in subsidiaries UAB “SGD terminalas” and UAB “SGD logistika”. UAB “SGD logistika” implementing the sole...
Dėl AB „Klaipėdos nafta“ dukterinių bendrovių direktoriaus atšaukimo ir naujų direktorių išrinkimo
May 10, 2021 09:30 ET | AB "Klaipėdos nafta"
AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) įgyvendina vienintelio akcininko teises dukterinėse bendrovėse UAB „SGD terminalas“ ir UAB „SGD logistika“. UAB „SGD logistika“ įgyvendina vienintelio...
AB Klaipėdos nafta preliminary revenue for April 2021
May 07, 2021 02:00 ET | Klaipedos Nafta
The preliminary sales revenue of the Company’s oil terminals for April 2021 comprises EUR 0.9 million and is lower by EUR 2.2 million or by 71 % compared to April of 2020. The preliminary sales...
AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų balandžio mėn. preliminarios veiklos pajamos
May 07, 2021 02:00 ET | AB "Klaipėdos nafta"
2021 m. balandžio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,9 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų balandžio mėn., yra 2,2 mln. eurų arba 71 proc. mažesnės. Naftos...
DIVIDEND PAYMENT EX-DATE
May 06, 2021 09:05 ET | Klaipedos Nafta
AB “Klaipedos nafta” (KNF1L, LT0000111650) will close the list of shareholders for dividend payment on 14-05-2021 at the end of the 10th working day after the General Meeting of Shareholders which...
DIVIDENDŲ MOKĖJIMO EX-DIENA
May 06, 2021 09:05 ET | AB "Klaipėdos nafta"
Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2021-05-14 (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės...
AB Klaipedos nafta audited Annual information for the year 2020
April 30, 2021 12:00 ET | Klaipedos Nafta
AB Klaipėdos nafta, legal code 110648893, registered at Burių str. 19, Klaipėda (hereinafter – the Company), Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2021 in between the other questions...
AB „Klaipėdos nafta“ 2020 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
April 30, 2021 12:00 ET | AB "Klaipėdos nafta"
AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), 2021 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino...
Correction: AB Klaipėdos nafta unaudited financial information regarding the three months of 2021
April 30, 2021 11:00 ET | Klaipedos Nafta
Correction: the number of shares held and part of ownership corrected in the financial statements. AB Klaipėdos nafta (hereinafter – KN, the Company) announces the unaudited consolidated (hereinafter...
Correction: AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. trijų mėnesių neaudituota finansinė informacija
April 30, 2021 11:00 ET | AB "Klaipėdos nafta"
Patikslinimas: finansinėse ataskaitose patikslinta akcininkų turimų akcijų ir jų dalies informacija AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia trijų mėnesių, pasibaigusių 2021 m....