logo.png
LIDDS rekryterar ny CFO och FoU-chef
April 02, 2015 01:40 ET | LIDDS AB
LIDDS meddelar idag att Bengt Norvik utsetts till ny CFO för bolaget och Carl Gustaf Gölander till chef för klinisk forskning och utveckling. Bengt Norvik har mångårig erfarenhet som CFO från...
logo.png
LIDDS presenterar Årsredovisning för 2014
March 31, 2015 02:00 ET | LIDDS AB
For release content, please refer to the attachment....
logo.png
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB
March 18, 2015 03:15 ET | LIDDS AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB Aktieägarna i LIDDS AB, org.nr. 556580-2856, kallas till årsstämma på Kullagatan 8 i Helsingborg tisdagen den 21 april 2015 kl. 15:00. Rätt att delta och anmälan...
logo.png
LIDDS AB: Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015
March 18, 2015 03:00 ET | LIDDS AB
LIDDS AB meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015. LIDDS valberedning har tillsatts på initiativ av bolagets styrelse och består av Bertil Allard...
logo.png
LIDDS AB: LIDDS får positivt patentbesked i USA
February 25, 2015 02:00 ET | LIDDS AB
LIDDS AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har lämnat en så kallad "Notice of Allowance" för en patentansökan kopplad till den teknologiplattform som är grunden för bland annat...
logo.png
LIDDS AB: LIDDS presenterar bokslutskommuniké för 2014
February 20, 2015 02:30 ET | LIDDS AB
FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2014) Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick till 1,8 MSEK (1,1) Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-1,1) ...
logo.png
LIDDS AB : NY VD I LIDDS
February 20, 2015 02:01 ET | LIDDS AB
Thomas Uhlin har av personliga skäl beslutat sig för att lämna sin position som vd. Till efterträdare har styrelsen utsett Monica Wallter. Thomas Uhlin kvarstår som vd fram till den 16 mars, då...
logo.png
LIDDS AB: Nytt patent kopplat till Liproca® Depot godkänt i Japan
February 17, 2015 04:55 ET | LIDDS AB
LIDDS AB meddelar idag att det japanska patentverket, Japan Patent Office, har beviljat ett patent kopplat till den teknologiplattform som är grunden för bland annat Liproca® Depot. Beskedet från...
logo.png
LIDDS AB : Nytt patent för Liproca® Depot godkänt i Australien
February 10, 2015 02:15 ET | LIDDS AB
LIDDS AB meddelar idag att det australiska patentverket, IP Australia, har beviljat ett patent för den specialdesignade injektor som används under administrationen av prostatacancerprodukten...
logo.png
LIDDS AB: Förstärkt patentskydd för Liproca® Depot i USA
February 06, 2015 06:38 ET | LIDDS AB
LIDDS AB meddelar idag att det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat ett patent samt lämnat en så kallad "Notice of Allowance" för ytterligare en...