Akciju sabiedrības “
Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 20.decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
December 05, 2017 09:17 ET | Latvijas kugnieciba
1.  Election of the Supervisory Council. 1)    Atsaukt no akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomes locekļa amata Vladimir Egger, Andrea Clare Schlaepfer, Varvaru...
DRAFT RESOLUTIONS  o
DRAFT RESOLUTIONS of extraordinary shareholders’ meeting of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” to be held on December 20, 2017
December 05, 2017 09:17 ET | Latvijas kugnieciba
1.  Election of the Supervisory Council.  1)     To dismiss Vladimir Egger, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Olga Kurenkova, Nafiset Negouch, Dzmitry...
Par AS “Latvijas kuģ
Par AS “Latvijas kuģniecība” trešā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem
November 24, 2017 09:07 ET | Latvijas kugnieciba
AS “Latvijas kuģniecība” (LK) un tās meitas sabiedrību (LK koncerna) 2017. gada deviņu mēnešu ieņēmumi sasniedza USD 69,11 milj. jeb EUR 62,47 milj. (2016. g. 9 mēnešos – USD 74,33 milj. (EUR 66,81...
About the unaudited
About the unaudited financial data of JSC “Latvian Shipping Company” for the third quarter
November 24, 2017 09:07 ET | Latvijas kugnieciba
The Latvian Shipping Company Group (LSC Group) revenue for 9 months 2017 was USD 69.11 million or EUR 62.47 million (USD 74.33 million (EUR 66.81 million) in 9 months 2016), weaker net voyage...
Paziņojums par akcij
Paziņojums par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
November 16, 2017 09:06 ET | Latvijas kugnieciba
Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “LATVIJAS...
Notification on the
Notification on the convocation of the Extraordinary Shareholders’ Meeting of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA”
November 16, 2017 09:06 ET | Latvijas kugnieciba
The Management Board of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (unified registration number: 40003021108, legal address: 1 Elizabetes street, Riga, Latvia, LV-1010) convokes and announces that...
Notification on shar
Notification on shareholders’ pre-emption rights to newly issued shares
November 16, 2017 01:39 ET | Latvijas kugnieciba
Joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” with the unified registration number: 40003021108 and legal address: 1 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia (hereinafter – the “Company”) hereby informs...
Paziņojums par akcio
Paziņojums par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām
November 16, 2017 01:39 ET | Latvijas kugnieciba
Akciju sabiedrība “LATVIJAS KUĢNIECĪBA”, kas reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 40003021108, juridisko adresi: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk...
Par emisijas prospek
Par emisijas prospekta reģistrēšanu un atļauju izteikt akciju publisko piedāvājumu
November 15, 2017 09:38 ET | Latvijas kugnieciba
2017. gada 14. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma reģistrēt emisijas prospektu līdz 400 000 000 akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunās emisijas B kategorijas vārda...
On registration of t
On registration of the Issue Prospectus and permission to launch the public offering of shares
November 15, 2017 09:38 ET | Latvijas kugnieciba
On 14 November, 2017 the Council of the Financial and Capital Market Commission resolved to register the Issue Prospectus for offer of up to 400 000 000 newly issued category B registered shares in...