On the claim of SIA
On the claim of SIA “VESTABALT” against AS “Latvijas kugnieciba”
October 26, 2017 11:40 ET | Latvijas kugnieciba
SIA Vestabalt” (Vestabalt) has brought a claim against AS “Latvijas kugnieciba” (LSC) in the Riga City Ziemeli District Court asking to recognize the conclusion of the agency contract between both...
Par SIA “VESTABALT”
Par SIA “VESTABALT” prasību pret AS “Latvijas kuģniecība”
October 26, 2017 11:40 ET | Latvijas kugnieciba
SIA “VESTABALT” (Vestabalt) ir cēlusi prasību Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā pret AS „Latvijas kuģniecība” (Kuģniecība), lūdzot atzīt par noslēgtu starpniecības līgumu starp abām pusēm un...
Akciju sabiedrības “
Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 26.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
October 26, 2017 04:57 ET | Latvijas kugnieciba
1. Pamatkapitāla palielināšana.  1) Palielināt akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (“Sabiedrība”) pamatkapitālu par EUR 120 000 000 (viens simts divdesmit miljoniem euro), emitējot 400...
Resolutions of extra
Resolutions of extraordinary shareholders’ meeting of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” held on October 26, 2017
October 26, 2017 04:57 ET | Latvijas kugnieciba
1. Increase of the share capital. 1) To increase the share capital of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (“Company”) by EUR 120’000’000 (one hundred twenty million euro), by issuing 400 000...
Draft Resolutions of
Draft Resolutions of extraordinary shareholders’ meeting of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” to be held on October 26, 2017
October 12, 2017 10:14 ET | Latvijas kugnieciba
1. Increase of the share capital.  1) To increase the share capital of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (“Company”) by EUR 120’000’000 (one hundred twenty million euro), by issuing...
Akciju sabiedrības “
Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 26.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
October 12, 2017 10:14 ET | Latvijas kugnieciba
1. Pamatkapitāla palielināšana.  1) Palielināt akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (“Sabiedrība”) pamatkapitālu par EUR 120 000 000 (viens simts divdesmit miljoniem euro), emitējot 400...
Notification on the
Notification on the convocation of the Extraordinary Shareholders’ Meeting of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA”
September 25, 2017 09:10 ET | Latvijas kugnieciba
The Management Board of joint stock company “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (unified registration number: 40003021108, legal address: 1 Elizabetes street, Riga, Latvia, LV-1010) convokes and announces that...
Paziņojums par akcij
Paziņojums par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
September 25, 2017 09:10 ET | Latvijas kugnieciba
Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “LATVIJAS...
About changes in the
About changes in the Supervisory council and Management board of AS “Latvijas kuģniecība”
September 20, 2017 03:58 ET | Latvijas kugnieciba
Internal information, 2017-09-20 09:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tuesday, 19 September, the Supervisory council of JSC “Latvijas kuģniecība” (LSC) re-elected Vladimir Egger as its Chairman and...
Par izmaiņām AS “Lat
Par izmaiņām AS “Latvijas kuģniecības” padomes un valdes sastāvos
September 20, 2017 03:58 ET | Latvijas kugnieciba
Iekšējā informācija, 2017-09-20 09:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Otrdien, 19. septembrī, AS “Latvijas kuģniecība” (LK) Padome atkārtoti par Padomes priekšsēdētāju pārvēlēja Vladimiru Egeru (Vladimir...