Report for the three months ended 31 March 2021
April 29, 2021 01:30 ET | Lundin Energy AB
Record quarterly revenue of USD 1.1 billion with an achieved oil price of USD 61 per barrelStrong free cash flow generation of MUSD 526, operating cost below guidance at USD 2.85 per boe and net debt...
Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2021
April 29, 2021 01:30 ET | Lundin Energy AB
Rekordhöga intäkter om 1,1 miljarder USD för kvartalet, till ett realiserat oljepris om 61 USD per fatStarkt fritt kassaflöde om 526 MUSD, verksamhetskostnader under prognos om 2,85 USD per boe och...
World’s first certified, carbon neutrally produced oil sold
April 26, 2021 02:00 ET | Lundin Energy AB
Lundin Energy AB (Lundin Energy) is pleased to announce that it has sold the world’s first ever certified carbon neutrally produced1 oil to Saras S.p.A (Saras), from its Edvard Grieg field, offshore...
Världens första försäljning av olja som certifierats som klimatneutral
April 26, 2021 02:00 ET | Lundin Energy AB
Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att världens första försäljning av olja som certifierats som klimatneutral i sin produktion1 gjorts till Saras S.p.A (Saras), från offshorefältet Edvard Grieg...
Update on first quarter 2021 financial results and audiocast details for 29 April 2021
April 14, 2021 02:00 ET | Lundin Energy AB
Lundin Energy AB (Lundin Energy) will publish its financial report for the first quarter 2021 on Thursday, 29 April 2021. For the first quarter 2021, Lundin Energy will expense pre-tax exploration...
Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021
April 14, 2021 02:00 ET | Lundin Energy AB
Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det första kvartalet 2021 torsdagen den 29 april 2021. Prospekteringskostnader om cirka 81 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka...
Annual General Meeting of Lundin Energy AB 30 March 2021
March 30, 2021 07:58 ET | Lundin Energy AB
The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Lundin Energy AB (Lundin Energy or the Company) was held online today, Tuesday 30 March 2021. As a consequence of the global COVID-19 pandemic, the...
Årsstämma i Lundin Energy AB den 30 mars 2021
March 30, 2021 07:58 ET | Lundin Energy AB
Årsstämma i Lundin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) hölls idag, tisdagen den 30 mars 2021, online. Med anledning av den globala COVID-19-pandemin beslutade styrelsen att hålla årsstämman...
The first quarterly dividend instalment of the proposed dividend of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.89 per share
March 26, 2021 10:15 ET | Lundin Energy AB
Lundin Energy AB (Lundin Energy) announces that the first quarterly instalment of the proposed dividend of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.89 per share, with a total amount of MSEK 1,106,...
Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie
March 26, 2021 10:15 ET | Lundin Energy AB
Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie, med ett totalt...