CTC Media announces cash consideration
May 02, 2016 02:00 ET | Modern Times Group MTG AB
CTC Media, Inc., of which MTG owns 38%, announced on April 29 that it will pay out USD 2.05 per share to its shareholders that are not subject to US sanctions. MTG holds 60,008,800 CTC Media shares...
CTC Media tillkännager kontant utbetalning
May 02, 2016 02:00 ET | Modern Times Group MTG AB
CTC Media, av vilka MTG äger 38 procent, tillkännagav den 29 april att bolaget kommer att utbetala 2,05 amerikanska dollar per aktie till aktieägare som inte omfattas av amerikanska sanktioner. MTG...
Kv1 2016 Kvartalsrapport januari−mars
April 20, 2016 01:30 ET | Modern Times Group MTG AB
Kv1 - Rekordhög försäljning & omvandlingen fortlöper enligt plan Höjdpunkter första kvartalet 2016 · Försäljning om 3.826 (3.701) Mkr med ett rörelseresultat om 159 (142) Mkr före...
Q1 2016 Interim report January – March
April 20, 2016 01:30 ET | Modern Times Group MTG AB
Record Q1 sales & transformation on track Q1 2016 Highlights · Sales of SEK 3,826m (3,701) and operating income of SEK 159m (142) before SEK 0m (77) of items affecting comparability (IAC) · Net...
Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelseledamöter
April 19, 2016 02:30 ET | Modern Times Group MTG AB
Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) som hålls tisdagen den 24 maj 2016 föreslår valberedningen i MTG omval av styrelseledamöterna David Chance, Joakim Andersson, Simon Duffy...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
April 19, 2016 02:30 ET | Modern Times Group MTG AB
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta...
NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING
April 19, 2016 02:30 ET | Modern Times Group MTG AB
The shareholders of Modern Times Group MTG AB (publ) are hereby invited to the Annual General Meeting on Tuesday 24 May 2016 at 3.00 p.m. CET at the Hotel Rival, Mariatorget 3 in Stockholm. NOTICE TO...
The MTG Nomination Committee’s proposal for Board of Directors
April 19, 2016 02:30 ET | Modern Times Group MTG AB
In advance of the Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) Annual General Meeting to be held on Tuesday 24 May 2016, the MTG Nomination Committee proposes the re-election of David Chance, Joakim...
MTGs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015
April 08, 2016 04:00 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015. Båda rapporterna är tillgängliga online på mtg.com (http://www.mtg.com). Årsredovisningen finns att tillgå på svenska...
MTG’s Annual and Corporate Responsibility Reports 2015
April 08, 2016 04:00 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG has today published its 2015 Annual and Corporate Responsibility Reports, both available online at mtg.com (http://www.mtg.com/). The Annual Report is available in Swedish and in English both as a...