Valberedningen sammankallad inför årsstämman 2016
October 07, 2015 02:00 ET | Modern Times Group MTG AB
I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs vid MTGs årsstämma 2015 har MTGs styrelseordförande sammankallat en valberedning för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2016 som...
Nomination Committee convened ahead of 2016 Annual General Meeting
October 07, 2015 02:00 ET | Modern Times Group MTG AB
In accordance with the resolution of the 2015 Annual General Meeting of MTG shareholders, the Chairman of the MTG Board of Directors has convened a Nomination Committee to prepare proposals for the...
MTG wins another 3 years of English Premier League
October 02, 2015 11:57 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG has won the exclusive rights to show live coverage of English Premier League football matches from 2016-17 to 2018-19 in Sweden, Denmark and Finland. MTG has held the rights since 2010 in Sweden...
MTG vinner ytterligare 3 år av engelska Premier League
October 02, 2015 11:57 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG har vunnit de exklusiva rättigheterna till att direktsända fotbollsmatcher från Premier League från säsongen 2016-17 till och med säsongen 2018-19 i Sverige, Danmark och Finland. MTG har haft de...
CTC Media enters into agreement to sell 75% interest in operating businesses
September 25, 2015 02:56 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG notes the announcement today by CTC Media, Inc., Russia’s leading independent media company of which MTG owns 37.9%, that it has entered into a definitive agreement to sell a 75% interest in its...
CTC Media träffar överenskommelse om att sälja 75 procent av den operativa verksamheten
September 25, 2015 02:56 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG noterar tillkännagivandet från CTC Media, Rysslands ledande oberoende mediabolag av vilket MTG äger 37,9 procent, att bolaget har nått en definitiv överenskommelse om att sälja en andel om 75...
MTG completes the acquisition of Turtle Entertainment
September 01, 2015 02:00 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG has today completed the acquisition of the shares in Turtle Entertainment, the world’s largest esports company that operates the well-known ESL brand. MTG has with this completed all of the three...
MTG slutför förvärvet av Turtle Entertainment
September 01, 2015 02:00 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG har idag slutfört förvärvet av aktierna i Turtle Entertainment, världens största bolag inom esport som driver det välkända varumärket ESL. MTG har i och med detta slutfört de tre förvärv av...
MTG tar nästa steg i sin strategiska omvandling
August 24, 2015 04:55 ET | Modern Times Group MTG AB
Idag tar MTG nästa steg i sin strategiska omvandling genom att lansera ett omstruktureringsprogram. Målsättningen är att driva koncernens pågående digitala tranformation, möjliggöra investeringar inom...
MTG takes next step in strategic transformation
August 24, 2015 04:55 ET | Modern Times Group MTG AB
MTG is today taking the next step in its strategic transformation by launching a restructuring programme. The objective is to drive the Group’s ongoing digital transformation, fuel investments in the...