Lennart Svantesson will step down as CEO of NAXS AB
October 29, 2021 05:45 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
This announcement is not an offer of securities for sale in the United States nor in any other country, and securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an...
Lennart Svantesson avgår som VD för NAXS AB
October 29, 2021 05:45 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Efter mer än tio år som Verkställande direktör och CEO för NAXS har Lennart Svantesson beslutat att lämna sin position i bolaget. Han kvarstår som VD tills dess en efterträdare är utsedd.  Styrelsen...
NAXS Interim financial report January-September 2021
October 21, 2021 17:45 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
This announcement is not an offer of securities for sale in the United States nor in any other country, and securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an...
NAXS Delårsrapport januari – september 2021
October 21, 2021 17:45 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Nio månader 2021 Resultat efter skatt uppgick till 107,7 (-6,0) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till 9,66 (-0,54) SEK.Substansvärdet uppgick till 764 MSEK (68,49 SEK per aktie) per den 30 september...
Half-year financial report January-June 2021
July 14, 2021 14:45 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
First half-year 2021 Net profit for the half-year amounted to MSEK 81.1 (-61.0). Earnings per share amounted to SEK 7.27 (-5.47). Net asset value amounted to MSEK 732 (SEK 65.66 per share) at June...
Halvårsrapport januari – juni 2021
July 14, 2021 14:45 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Första halvåret 2021 Resultat efter skatt uppgick till 81,1 (-61,0) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till 7,27 (-5,47) SEK.Substansvärdet uppgick till 732 MSEK (65,66 SEK per aktie) per den 30 juni...
Report from the extraordinary general meeting in NAXS AB (publ) on 1 July 2021
July 01, 2021 16:00 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
On 1 July 2021 the extraordinary general meeting of NAXS AB (publ) resolved in accordance with the following Board of directors The extraordinary general meeting resolved, in accordance with the...
Kommuniké från den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juli 2021
July 01, 2021 16:00 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Vid den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juli 2021 beslutade stämman enligt följande Styrelse Bolagsstämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att antalet...
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NAXS AB (publ)
May 21, 2021 10:00 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
The shareholders of NAXS AB (publ), reg. no. 556712-2972, with its registered office in Stockholm (the “Company” or “NAXS”), are hereby invited to the extraordinary general meeting (the “Meeting”) on...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS AB (publ)
May 21, 2021 10:00 ET | NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 juli 2021. Mot bakgrund av den extraordinära...