NEP Switzerland impl
NEP Switzerland implementerar Net Insights mediatransportlösning Nimbra
May 22, 2019 04:30 ET | Net Insight AB
Stockholm – Net Insight meddelar idag att NEP Switzerland kommer att implementera ett Nimbra-baserat nät för transport av professionell live media över internet. NEP Switzerland är ledande inom...
NEP Switzerland depl
NEP Switzerland deploys Net Insight’s Nimbra media transport solution
May 22, 2019 04:30 ET | Net Insight AB
Stockholm, Sweden – Net Insight today announces that NEP Switzerland will deploy a Nimbra-based network for transporting professional live media over internet. NEP Switzerland is a leader in...
Net Insight AB: Net
Net Insight AB: Net Insight utser ny VP People
May 21, 2019 04:15 ET | Net Insight AB
Stockholm – Net Insight meddelar idag att Katarina Dufvenmark har utnämnts till ny VP People för Net Insight AB och kommer att ingå i ledningsgruppen. Katarina Dufvenmark tillträder den 19 augusti och...
Net Insight AB: Net
Net Insight AB: Net Insight appoints new VP People
May 21, 2019 04:15 ET | Net Insight AB
Stockholm, Sweden – Net Insight today announces that Katarina Dufvenmark has been appointed new VP People for Net Insight AB and will be part of the management team. Katarina Dufvenmark will join Net...
Net Insight AB: Komm
Net Insight AB: Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019
May 08, 2019 06:00 ET | Net Insight AB
2019-05-08 Solna - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga...
Net Insight AB: Bull
Net Insight AB: Bulletin from the Annual General Meeting in Net Insight AB (publ) on 8 May 2019
May 08, 2019 06:00 ET | Net Insight AB
 5/8/2019 Solna - The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) in Net Insight AB (publ) on 8 May 2019. The board of directors’ complete proposals have...
Net Insight AB: Net
Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari - mars 2019
April 25, 2019 02:45 ET | Net Insight AB
Citat från verkställande direktör Henrik Sund: ”Ett mycket viktigt Sye-avtal med ett amerikanskt Fortune 500-företag.” Första kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 111,3 MSEK (110,5), en...
Net Insight AB: Net
Net Insight AB: Net Insight Interim report January - March 2019
April 25, 2019 02:45 ET | Net Insight AB
Quote from CEO Henrik Sund “Key agreement for Sye with a US based Fortune 500 company.” First quarter 2019 Net sales amounted to SEK 111,3 (110,5) million, an increase of 0.8% year-on-year. In...
Net Insight AB: Net
Net Insight AB: Net Insight årsredovisning 2018 publicerad
April 17, 2019 04:00 ET | Net Insight AB
Årsredovisning 2018 finns från och med idag tillgänglig på Net Insights hemsida. Årsredovisning 2018 är tillgänglig för nedladdning på: https://investors.netinsight.net/sv/rapporter/ Tryckt...
Net Insight AB: Net
Net Insight AB: Net Insight Annual report 2018 published
April 17, 2019 04:00 ET | Net Insight AB
The Net Insight Annual Report 2018 is now available on the company's website. The Annual Report 2018 is available for download at: https://investors.netinsight.net/reports/ Printed copies of the...