Lars Berg to join the Net Insight Board of Directors
February 29, 2000 03:40 ET | Net Insight AB
"With his strong presence in the telecommunications industry from having held leading positions at both Ericsson and Telia, and his international experience, the latest being the head of...
Lars Berg i styrelsen för Net Insight
February 28, 2000 08:53 ET | Net Insight AB
"Med sin starka förankring i telekomindustrin från ledande befattningar i såväl Ericsson som Telia samt hans internationella erfarenhet, nu senast som chef för telekom inom Mannesmann, utgör Lars Berg...
Press release of annual figures for 1999
January 31, 2000 09:42 ET | Net Insight AB
SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FINANCIAL YEAR · Introduction on stock exchange Net Insight B-shares have been traded on the O-list of the OM Stockholm Exchange since 7 June 1999, with an opening price...
Bokslutskommuniké för 1999
January 31, 2000 08:35 ET | Net Insight AB
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET · Börsintroduktion Net Insights B-aktie noterades den 7 juni 1999 på Stockholmsbörsens O-lista med ingångsvärdet 140 kronor. Aktien handlades den sista...
Framgångsrik bredbandssändning av video- och datatrafik i realtid
January 21, 2000 05:40 ET | Net Insight AB
Videokonferensen sändes över optisk fiber mellan en studio i Stockholm och konferensen i Göteborg och utfördes av KTH-CITU (KTHBs avdelning för IT-stöd i Undervisningen) i samarbete med Net Insight, ...
DIRECTED PLACEMENT IN NET INSIGHT FOR SEK230m
January 20, 2000 03:20 ET | Net Insight AB
Net Insight has secured SEK230m via a directed placement of new shares to the National Swedish Pension Fund, Fourth Fund board, Brummer & Partner's hedge fund, Zenit, and SPP Asset Management AB. The...
RIKTAD NYEMISSION I NET INSIGHT OM 230 MSEK
January 20, 2000 03:19 ET | Net Insight AB
Net Insight tillförs 230 MSEK genom en riktad nyemission till Allmänna Pensionfonden, Fjärde fondstyrelsen, Brummer & Partners hedgefond Zenit och SPP Kapitalförvaltning AB. Hedgefonden Zenit...