logo.png
Nexstim Abp erhåller interimsanalysinformation och rekommendation från DSMB för fas III Stroke Therapy Trial
February 28, 2016 06:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors, 28 februari 2016 kl. 13.00 Studiens förutbestämda stoppkriterium har uppfyllts och studien bedöms inte kunna nå det primära effektmåttet Nexstim kommer att ytterligare analysera...
logo.png
Publishing of Nexstim Plc 2015 Full Year Results
February 11, 2016 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 11 February 2016 at 9:00 a.m. Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive brain...
logo.png
Publicering av Nexstim Abp 2015 helårsresultat
February 11, 2016 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors den 11 februari 2016 kl. 9.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicintekniskt företag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv...
logo.png
Nexstim Oyj:n vuoden 2015 tuloksen julkaiseminen
February 11, 2016 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 11.2.2016 klo 9.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon...
logo.png
Nexstim Abp offentliggör en Bolagsbeskrivning
January 04, 2016 07:00 ET | Nexstim Oyj
FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN...
logo.png
Nexstim Oyj julkaisee Yhtiöesitteen
January 04, 2016 07:00 ET | Nexstim Oyj
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA,...
logo.png
Nexstim Plc publishes a Company Description
January 04, 2016 07:00 ET | Nexstim Oyj
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH...
logo.png
Nexstim plc Resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders
December 22, 2015 09:00 ET | Nexstim Oyj
Nexstim Plc ("Nexstim" or "Company") Nexstim plc Resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders Helsinki, 22 December 2015, 16:00 pm Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a...
logo.png
Nexstim Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
December 22, 2015 09:00 ET | Nexstim Oyj
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö")   Helsinki, 22.12.2015 klo 16.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan...
logo.png
Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman
December 22, 2015 09:00 ET | Nexstim Oyj
  Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman Helsingfors, 22 december 2015, kl. 16.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag...