logo.png
Nexstim Oyj ilmoittaa aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta käsittelevän kliinisen tutkimuksen vaiheen III viemisestä loppuun
December 03, 2015 02:30 ET | Nexstim Oyj
    Helsinki, 3.12.2015 klo 9.30 Koehenkilöiden rekrytointi saatiin päätökseen aikataulusta edellä Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava...
logo.png
Nexstim Abp meddelar om att enrolleringen för kliniska fas III -studien för strokebehandling har slutförts
December 03, 2015 02:30 ET | Nexstim Oyj
  Helsingfors den 3 december 2015 kl. 9.30 Rekrytering till studien klar före utsatt tid Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag som vill förbättra rehabiliteringen...
logo.png
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
December 01, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsinki, 1.12.2015 klo 9.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon...
logo.png
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma
December 01, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors den 1 december 2015 kl. 9.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv...
logo.png
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting
December 01, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 1st  December 2015 at 9:00 am Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive brain...
logo.png
Ilmoitus puhelinkokouksesta, jossa keskustellaan Nexstim Oyj:n aivohalvausterapiatutkimuksen vaiheeseen III liittyvästä suosituksesta, joka on saatu DSMB:ltä positiivisen välianalyysin perusteella
September 28, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 28. syyskuuta 2015, klo 9.00 Puhelinkokous tänään kello 15 EEST / 13 BST / 8 EDT Tutkimuksen turvallisuutta valvovan riippumattoman asiantuntijaryhmän analyysin mukaan...
logo.png
Notification of conference call to discuss the positive interim analysis recommendation from the Data Safety Monitoring Board on Nexstim Plc's ongoing Phase III stroke therapy trial
September 28, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 28 September 2015 at 9:00 am Conference call to be held today at 3pm EEST / 1pm BST / 8am EDT Interim data analysis by an independent Data Safety Monitoring Board shows that safety...
logo.png
Meddelande om telefonkonferens med anledning av Data Safety Monitoring Boards positiva rekommendation från interimanalysen gällande Nexstim Abp:s pågående Fas III-studie för strokebehandling
September 28, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors 28 september 2015 kl. 9.00 Telefonkonferensen äger rum i dag kl. 15.00 (EEST)/13.00 (BST)/8.00 (EDT) En interimanalys av den oberoende expertpanelen Data Safety Monitoring Board visar...
logo.png
Data Safety Monitoring Board Recommends Continuation of Nexstim Plc's Phase III Stroke Therapy Trial
September 26, 2015 05:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 26 September 2015 at 12:00 noon Interim data analysis by an independent Data Safety Monitoring Board shows that safety criteria are met and trial should continue without any...
logo.png
Tutkimuksen turvallisuutta valvova asiantuntijaryhmä suosittelee Nexstim Oyj:n aivohalvausterapiatutkimuksen vaiheen III jatkamista
September 26, 2015 05:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 26. syyskuuta 2015, klo 12.00 Tutkimuksen turvallisuutta valvovan riippumattoman asiantuntijaryhmän analyysin mukaan turvallisuuskriteerit täyttyvät ja tutkimusta voidaan jatkaa ilman...