logo.png
Expertpanel rekommenderar att Nexstim Abp fortsätter Fas III-studien för strokebehandling
September 26, 2015 05:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors 26 september 2015 kl. 12.00 En interimsanalys av den oberoende expertpanelen Data Safety Monitoring Board visar att studien uppfyller kriterierna och bör fortsätta oförändrad. ...
logo.png
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Nexstim Abp byter Certified Adviser
September 18, 2015 06:00 ET | Nexstim Oyj
Nexstim  Helsingfors, 18/9 2015 kl. 13.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag med syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av minimalinvasiv...
logo.png
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj:n hyväksytyn neuvonantajan muutos
September 18, 2015 06:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsinki, 18.9.2015: klo 13.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon...
logo.png
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc Certified Adviser Change
September 18, 2015 06:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 18 September 2015 at 13:00 pm Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive...
logo.png
Nexstim Abp väljer ny underleverantör för tillverkning
August 20, 2015 01:05 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors den 20 augusti 2015 kl. 8.05  - Utökar den globala tillväxtkapaciteten för NBT® och NBS-systemen- Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag vars syfte är att...
logo.png
Uusi valmistusalihankkija Nexstim Oyj:lle
August 20, 2015 01:05 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 20.8.2015: klo 8.05 - NBT®- ja NBS- järjestelmien maailmanlaajuinen kasvukapasiteetti vahvistuu -  Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava...
logo.png
New Manufacturing Subcontractor for Nexstim Plc
August 20, 2015 01:05 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 20 August 2015 at 8:05 am  - Enhancing global growth capacity for NBT® and NBS systems - Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation...
logo.png
NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)
August 20, 2015 01:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 20.8.2015 klo 8.00 Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2015 Aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta koskeva Vaiheen III monikeskustutkimus Yhdysvalloissa etenee suunnitelmien...
logo.png
NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2015 (UNAUDITED)
August 20, 2015 01:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 20 August 2015 at 8:00 am Company Highlights, January - June 2015 Phase III multi-centre trial in the US for stroke therapy is progressing according to plans; successfully enrolling...
logo.png
NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2015 (OREVIDERAD)
August 20, 2015 01:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors, 20/8 2015 kl. 8.00 Viktiga händelser, januari-juni 2015  Fas III multicenterstudien för strokebehandling framskrider enligt plan i USA; rekryteringen av patienter har varit...