logo.png
Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsauksen H1 2015 julkistus
July 30, 2015 01:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 30. heinäkuuta 2015 klo 8.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta...
logo.png
Meddelande om Nexstim Abp:s halvårsrapport H1 2015
July 30, 2015 01:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors, 30. juli 2015 kl. 08.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicintekniskt företag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv...
logo.png
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelse beslut
March 31, 2015 09:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsingfors, 31. mars 2015 klockan 16.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag med syftet att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv...
logo.png
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Hallituksen päätökset
March 31, 2015 09:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsinki, 31. maaliskuuta 2015, klo 16.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta...
logo.png
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") The decisions of the Board of Directors
March 31, 2015 09:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsinki, 31th March 2015 at 15.00 pm Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive brain...
logo.png
Nexstim Plc ("Nexstim" or "Company") Resolutions of the annual general meeting of shareholders
March 31, 2015 05:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 31 March 2015, 12:00 pm Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients with the use of non-invasive brain...
logo.png
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Årsstämmans beslut
March 31, 2015 05:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsingfors, den 31 mars 2015, kl. 12.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag med syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av minimalinvasiv...
logo.png
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
March 31, 2015 05:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsinki, 31. maaliskuuta 2015, klo 12.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta...
Nexstim Abp  ("Nexst
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelseändring
March 25, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors, 25 mars 2015 klockan 8.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag med syftet att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom ...
Nexstim Plc  ("Nexst
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Board Change
March 25, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 25(th) March 2015 at 8:00 am Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive...